Energeticky úsporná čerpací stanice na D3

Energeticky úsporná čerpací stanice na D3

Nové čerpací stanice BENZINA PLUS na dálničním tahu D3 u obcí Mezno a Mitrovice byly vybaveny zcela unikátní kombinací technologických řešení pro zajištění tepla, chladu, teplé vody a osvětlení. Zcela ojedinělá technologie na českém trhu čerpacích stanic podstatnou měrou snižuje nároky na spotřebu energií i vody a významně přispívá k ochraně životního prostředí.


Stavba čerpacích stanic na oboustranné dálniční odpočívce proběhla v rekordně krátké době. A to i přesto, že se začalo stavět na začátku zimy. Začalo se stavět 3. října 2012 a kolaudace proběhla 13. prosince. Vzhledem k poměrně velikému rozsahu obou staveb (jsou to konec konců dálniční pumpy) lze dobu výstavby považovat za rekordně krátkou - pouhých 73 pracovních dní. Ta je zaprvé výsledkem dokonalé přípravy, koordinace a souhry jižstabilního "zajetého" portfolia dodavatelů. Za druhé stavbu výrazněurychlila také sázka investora na montovanou konstrukci obslužných budov na bázi ocelového skeletu s obvodovým pláštěm z panelů Kingspan. Nejenže se v období nastupující zimy vyloučily mokré procesy klasického zdění, ale také se odlehčilo základům, protože konstrukce budovy je lehčí a kotví se na příslušně dimenzovanou betonovou základovou desku.

Cíl: maximální úspora provozních nákladů

Původně se plánovalo u obou čerpacích stanic instalovat pro montovaný obslužný objekt konvenční elektrické přímotopy a podlahové topení v prodejně. Ohřev teplé užitkové vody měly zajistit elektrické bojlery. Společnost Benzina se ale během přípravy stavby rozhodla investovat do moderních systémůtechnického zařízení budov s vysokou energetickou účinností, které přinášejí významné provozní úspory. A tak lze poměrně přesněporovnávat energetickou bilanci původního projektu s novýmřešením.
Ve výsledku zde byl implementován komplex unikátních řešení tepelných čerpadel zajišťujících vytápění i chlazení objektu společně s větrací jednotkou s rekuperací tepla a systém pro ohřev teplé užitkové vody prostřednictvím střešních solárních kolektorů.Tato zařízení doplňuje energeticky vysoce úsporné vybavení -osvětlení LED svítidly v prodejně a moderní technologie osušování rukou společně s bezvodými pisoáry na WC.

Unikátní systém topení a chlazení

Pozorný návštěvník si zcela jistě povšimne neobvyklého a poměrněrozměrného zařízení na střeše kiosku. Jedná se o kompaktní vzduchotechnickou jednotku od firmy AirPlus, která zajišťuje tepelnou pohodu uvnitř obslužné budovy. Aby výsledná energetická úspora byla co nejvyšší, vzduchotechnická jednotka integruje ventilaci a hned několik principů chlazení a vytápění, které sofistikovaný řídicí systém spouští v závislosti na typickém průběhu denních teplot v daném ročním období.
Základem VZT jednotky jsou standardní klimatizační jednotky, které v reverzním módu fungují jako tepelné čerpadlo vzduch -vzduch. Klimajednotka díky jednoduché úpravě pak v létě chladí a v zimě topí. Účinnost tepelného čerpadla ale klesá se snižující se venkovní teplotou, proto je nutné mít pro krátká období extrémních mrazů (pod -12 oC) bivalentní zdroj tepla, v tomto případě bylo zvoleno elektrické dotápění. Jednotka využívá takzvané rekuperace tepla z již ohřátého vzduchu odváděného ventilací z interiéru budovy. Rekuperací se dosahuje více jak 50 % využití tepla z odváděného vzduchu, cožvýrazně snižuje vlastní energetickou spotřebu VZT jednotky. V případě tepelných čerpadel vzduch - vzduch a rekuperátorů tepla by se mělo dosáhnout poklesu spotřeby energií cca o 40 % oproti běžné spotřebě.
V přechodném období (jaro nebo podzim), hlavně v ranních nebo dopoledních hodinách je možno ke chlazení využít tzv. free-coolingu, kdy chladný přívodní vzduch je přesměrován by-passem okolo deskového rekuperátoru. Opět se jedná o výrazný příspěvek k celkové úspoře energie. Energetická efektivita VZT jednotky v porovnání s konvenčním vytápěním je zřetelně patrná z grafu a tabulky spotřeby energií v průběhu roku.
VZT jednotka je sestavena z běžně dostupných komponent včetněstavebnicového řídicího systému Siemens a neobsahuje žádné speciální drahé systémy, což příznivě ovlivňuje celkovou cenu dodávky. Hmotnost jednotky (2,4 t) ale vyvolala příslušnou úpravu nosnosti konstrukce budovy. Instalace na čerpacích stanicích pracovníci AirPlus zvládnou za pár hodin. Na výstupu z výroby prošly VZT jednotky provozní zkouškou se simulací klimatických podmínek v průběhu celého roku. Funkční jednotky dorazily na místo okolo 10. hodiny, ustavily se včetně základového rámu na střeše kiosků, následně se napojily na vzduchotechnické potrubí a zemní síť, připojily se přívody elektřiny, měření a regulace a před 18. hodinou systém vytápění již byl po 8 hodinách montáže v provozu.

Více čtěte na: http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2013/9/unikatni-reseni-energeticky-usporne-cerpaci-stanice-2324.aspx

ZDROJ: www.petrol.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů