Po létech nejistoty má Národní park Šumava nový návštěvní řád. Platí na dobu neomezenou

24. dubna 2013
Po létech nejistoty má Národní park Šumava nový návštěvní řád. Platí na dobu neomezenou

Šumava bude mít od května nový návštěvní řád. Platí na dobu neurčitou, zpřístupňuje tradiční hraniční přechod s Německem Modrý sloup. Také určuje nová pravidla pro splouvání Vltavy, která již prokazatelně nebudou mít významný negativní vliv na vzácnou šumavskou přírodu.


Nový návštěvní řád začne od 1. května platit na území Národního parku Šumava. "Podstatná změna se týká doby jeho platnosti. Oproti minulým letům, kdy byl návštěvní řád schvalován jen na dobu jednoho roku a situace udržovala milovníky šumavské přírody, obce, podnikatele i Správu NP a CHKO Šumava v nepříjemném napětí, se nám konečně podařilo schválit turistická pravidla na dobu neurčitou," uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.
Návštěvní řád obecně stanovuje podmínky pro turistické, sportovní a rekreační aktivity osob na území Národního parku Šumava.
"Po loňském rozhodnutí státní správy a ministerstva životního prostředí se pro veřejnost otevírá přístup k Luznému přes hraniční přechod Modrý sloup, který sloužil lidem tisíc let. Jen několik posledních desetiletí byl uzavřený. Návštěvní řád tak reaguje na potřeby návštěvníků české i bavorské strany Šumavy a reflektuje přání Správy NP a CHKO Šumava i NP Bavorský les," doplňuje Jiří Mánek.
Návštěvní řád je již v tuto chvíli vyvěšený na webových stránkách www.npsumava.cz.
Zásadní změny se dočkal především režim splouvání Vltavy. Vodáci mohou splouvat od 1.5. do 31.10. - každý den od osmi ráno do osmi do večera. Poslední vyplutí z registračního místa na Soumarském mostě je možné v 16 hodin. V květnu je splouvání možné jen o víkendech a státních svátcích. V řadě případů je splouvání Vltavy možné jen v doprovodu akreditovaného průvodce.
"Režim placené registrace a harmonogram doprovodů je stanovený tak, aby byla zajištěna potřebná úroveň ochrany cenného ekosystému horního toku Vltavy a zároveň umožněno rekreační využití tohoto známého a atraktivního koutu Národního parku Šumava," uvádí Miroslav Böhm, náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava pro ochranu přírody.
"Po vyhodnocení zkušeností s režimem splouvání v doprovodu školených a zkušených vodáckých průvodců spolu s výsledky průběžného monitoringu dopadů rekreační zátěže v tomto území bylo možné zpracovat nové hodnocení a navrhnout nové varianty splouvání," doplňuje Václav Braun, vedoucí odboru státní správy Správy NP a CHKO Šumava.

Zákonem požadované posouzení, které určilo pravidla pro letošní splouvání, musel vypracovat autorizovaný posuzovatel.
"Na základě vyhodnocení všech odborných podkladů jsem došel k závěru, že i když prakticky každé splouvání má nějaký dopad, schválená varianta už s dostatečnou jistotou nevyvolá významné vlivy na přírodu. Určité mírné ovlivnění je podle naší i evropské legislativy přípustné, jen je potřeba tyto méně významné vlivy dále snižovat," uvádí Ondřej Bílek, autor odborného posouzení.
Jaká jsou pravidla splouvání pro rok 2013? "Zjednodušeně řečeno může na Teplou Vltavu v měsících mimo letní prázdniny vyjet skupinka do pěti lodí bez průvodce. Nad pět lodí jen s průvodcem. O letních prázdninách bude s průvodcem vyjíždět většina lodí. Maximální počet lodí, který bude moc Vltavu splout, se stejně jako v předchozích letech odvíjí od výšky hladiny. Od letošního roku může Vltavu splouvat v hodinových intervalech maximálně 63 lodí za den při výšce hladiny od 50 do 61 cm, bude-li hladina u Soumarského mostu vyšší než 61 centimetrů, může vyrazit více lodí, až 20 za hodinu," uvádí Pavel Pechoušek, mluvčí Správy NP a CHKO Šumava.

Podrobnosti o pravidlech splouvání lze najít na: www.npsumava.cz

Vodáci získají více informací na emailu - hana.pickova@npsumava.cz

Poplatky za splouvání se budou pohybovat v relaci od 300 a 500 korun. Bližší podmínky jsou součástí registračního systému.
Registrace plavidel pro splouvání úseku Soumarský most - most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most. Pro každé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou si každý vodák musí kvůli případné kontrole nalepit na loď a po splutí ji zlikvidovat.
Varianta pro splouvání, která se stala součástí nového návštěvního řádu, byla Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhodnocena jako varianta bez významného vlivu na životní prostředí. "Předměty ochrany přírody jako jsou porosty vodních ponořených rostlin a biotop kriticky ohroženého živočicha perlorodky říční zůstanou bez poškození," uzavírá Václav Braun.


ve Vimperku 22. 4. 2013

Pavel Pechoušek
tiskový mluvčí
Správa NP a CHKO Šumava

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů