Čtvrtek, 28. září 2023

ČAOH prezentovala možnosti energetického využití odpadů odborné veřejnosti

ČAOH prezentovala možnosti energetického využití odpadů odborné veřejnosti

Česká asociace odpadového hospodářství, jakožto odborný a mediální partner, se dne 11.4.2013 zúčastnila odborné konference zaměřené na teplárenství a energetiku - Energetické využití odpadů a odpady v energetice (VEP), která byla pořádána v rámci již XIX. ročníku výstavy Teplárenské dny. Tentokráte se akce pořádala na výstavišti BVV v Brně.

Za ČAOH přednesl prezentaci o možnostech energetického využití odpadů Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH. V rámci prezentace ČAOH komentovala dosavadní pozitivní výsledky odpadového hospodářství, plynoucí mimo jiné z dat Statistické ročenky životního prostředí ČR vydané ze strany MŽP.

ČAOH v rámci prezentace rovněž podpořila potřebu postupného navyšování procenta energetického využití odpadů. V prezentaci byl kladen důraz i na to, že existuje více cest energetického využití odpadů, než jen poměrně drahé nové spalovny komunálních odpadů.

Ing. Havelka podrobněji popsal konkrétní návrh ČAOH, jak lze energetické využití odpadů dále rozvíjet. Tento iniciativní návrh, v sobě zahrnuje i důraz na hlavní cíle evropské hierarchie nakládání s odpady, tedy na třídění a materiálové využití odpadů, a to v kombinaci s výrobou definovaných paliv z odpadů. Definovaná paliva z odpadů odpovídající příslušným technickým normám by pak byla více využívána v procesu spoluspalování v k tomu určených energetických zdrojích, podobně jako v některých jiných státech EU.

Uvedenou prezentaci naleznete pod tímto odkazem - Prezentace ČAOH k možnostem energetického využití odpadů - Caoh---moznosti-vyuziti-paliv-z-odpadu-2sl.pdf [ 682.25 kB ]

Příspěvek ČAOH do sborníku konference naleznete zde - Energetické využití odpadů - není pouze jedna cesta, existuje více možností - Caoh---energeticke-vyuziti-odpadu-final2.pdf [ 104.97 kB ]

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů