CHKO Labské pískovce má novou přírodní památku Pod lesem

18. května 2013
CHKO Labské pískovce má novou přírodní památku Pod lesem

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Labské pískovce má od konce dubna novou přírodní památku. Je jí lokalita Pod lesem u Jílového na Děčínsku. Tvoří ji 20 hektarů druhově pestrých luk s orchidejemi či vzácnými druhy motýlů. ČTK o tom informovala Jana Tutková ze Správy CHKO Labské pískovce.

Upřesnila, že přírodní památka se nachází na jižním úpatí Holého vrchu nedaleko Jílového. Na malé části území nově vyhlášené přírodní památky byla už v roce 1997 vyhlášena přírodní rezervace Pod lesem o rozloze 1,3 hektaru. "Předmětem ochrany byl fragment zachovalých květnatých luk. Chráněné území se nynějším vyhlášením přírodní památky rozšířilo na rozlohu 20 hektarů a jeho posláním je ochrana komplexu druhově bohatých lučních společenstev, která zůstala v této části Labských pískovců zachována," uvedla Tutková.

Pod lesem rostou orchideje, například prstnatec májový či vstavač osmahlý, žijí tam i vzácní živočichové, zejména z říše hmyzu. K nejpozoruhodnějším podle Tutkové patří motýli modrásek bahenní či modrásek očkovaný, kteří během svého krátkého dospělého života potřebují nektar z rostliny krvavec toten, do jehož květenství kladou vajíčka. "Po vylíhnutí se larvy dostávají na zem, kde je může adoptovat jediný rod mravenců a zajistit jim život ve svých mraveništích, v nichž se napřesrok vylíhnou dospělí motýli. Narušení tohoto koloběhu má pak negativní dopad na existenci celé populace vzácných motýlů," uvedla.

Lokalita podle ní vyžaduje velmi citlivé zemědělské zacházení. Aby bylo možné místo uchovat, je třeba ho obhospodařovat způsoby běžnými v minulosti. "Zahrnují kosení, extenzivní pastvu, vyřezávání náletových dřevin či seč v termínech optimálních právě pro rozmnožování populací modrásků, ale také výsadby krajových ovocných odrůd či například lip nebo dubů na vhodných místech," vyjmenovala ekoložka.

Na území CHKO Labské pískovce se nachází celkem pět přírodních památek. Vedle lokality Pod lesem je to Hofberg, jeskyně pod Sněžníkem, meandry Chřibské Kamenice, rybník u Králova mlýna a Tiské stěny. Součástí CHKO je národní přírodní rezervace Kaňon Labe a přírodní rezervace Arba, Čabel, Libouchecké rybníčky, niva Olšového potoka, Pavlínino údolí, Pekelský důl, Za pilou, Rájecká rašeliniště a Stará Oleška.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů