Připravovaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

10. června 2013
Připravovaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Hlavním cílem předkládaného návrhu novely § 24 ZOPK a připravované prováděcí vyhlášky je regulace zátěže vyvolané nežádoucími nadměrnými vjezdy motorových vozidel do přírodně zachovalých lokalit v národních parcích. Důvodem pro změnu zákona je nutnost zakotvit v zákoně základní náležitosti poplatku (subjekt, objekt, základ, sazba, úlevy a osvobození, splatnost, sankce) a vymezit předmět poplatku a poplatníka. Pokud by tyto náležitosti nebyly stanoveny zákonem, ale pouze prováděcím právním předpisem, jak předpokládá platné znění zákona, jednalo by se o právní úpravu rozpornou s čl. 11 odst. 5 LZPS a nebylo by tak možné poplatky vybírat. Problematika vybírání poplatků bude nově upravena jednotně pro všechny národní parky na území ČR a správám národních parků bude umožněno využít regulační efekt poplatků zejména k usměrnění turistického ruchu.


Zdroj: HK ČR

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů