Čtvrtek, 28. září 2023

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 12. června 2013 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4 20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

7.
Návrh poslanců Ivany Řápkové, Tomáše Chalupy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1019)
č.j. 608/13
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

K projednání bez rozpravy:

26.
Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
č.j. 569/13
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

27.
Návrh na obeslání 38. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (15. - 22. června 2013, Řím, Itálie)
č.j. 620/13
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Pro informaci:

4.
Návrh Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
č.j. 580/13
Předkládá: ministr zemědělství


5.
Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise
č.j. 604/13
Předkládá: ministr životního prostředí


6.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2012
č.j. 583/13
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Energetického regulačního úřadu


7.
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2012
č.j. 576/13
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí


8.
Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2012
č.j. 602/13
Předkládá: ministr životního prostředí

13.
Informace o průběhu a výsledcích 16. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (3. - 14. března 2013, Bangkok, Thajsko)
č.j. 605/13
Předkládá: ministr životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů