Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se má rozšířit o Dokesko

22. června 2013
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se má rozšířit o Dokesko

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se má rozšířit o území Dokeska. Podle ministerstva životního prostředí, které to navrhuje, se má dokeská oblast chránit vzhledem k výskytu cenných ekosystémů. Zahrnuje mimo jiné krajinu Jestřebska, Ralska, Polomených hor i nivy řeky Ploučnice s četnými rybníky a rašeliništi. Meziresortní připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády o vyhlášení CHKO Kokořínsko-Máchův kraj končí tento čtvrtek.

Ministerstvo podle svého mluvčího Matyáše Vitíka prosazuje rozšíření CHKO Kokořínsko o Dokesko, protože považuje za nutné ochránit přírodovědně a krajinářsky mimořádně cenné a dosud nechráněné území Dokeska.
"Předmětem ochrany je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou formovanou dlouhodobou lidskou činností, s jedinečným geomorfologickým utvářením, s významným podílem přírodě blízkých lesních, skalních, lučních, vodních a mokřadních ekosystémů," uvedl na dotaz ČTK Vitík.

V cenných ekosystémech se vyskytují vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, značně jsou zastoupeny i dřeviny rostoucí mimo les. Neméně významné jsou podle MŽP i místní kulturní a historické památky a soubory lidové architektury.

CHKO Kokořínsko byla vyhlášena v roce 1976 na území Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje. Dokeská část, o kterou se má rozšířit stávající krajinná oblast, se rozléhá na 13.622 hektarech. Celková výměra navrhovaného území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj je 41.044 hektarů a má čtyři zóny ochrany. Jižní (kokořínská) část zaujímá rozlohu 27.422 hektarů a severní (dokeská) část 13.622 hektarů.

Území dokeské části zahrnuje unikátní krajinu Jestřebska, Dokeska, Podbezdězí, Ralska, Polomených hor a nivy Ploučnice s jedinečným geomorfologickým utvářením jako jsou ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, kvádrové pískovce, neovulkanické vrchy a přirozeně meandrující tok řeky Ploučnice.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů