Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.

Vláda nařizuje podle § 42 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech...

2. červenece 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
Citace: 181/2013 Sb. Částka: 76/2013 Sb.
Na straně (od-do): 1749 Rozeslána dne: 28. června 2013
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 19. června 2013 Datum účinnosti od: 1. července 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 197/2003 Sb.

181


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 19. června 2013,


kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky,
ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.


Vláda nařizuje podle § 42 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 154/2010 Sb.:

Čl. I

V § 1 nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, se slova "na dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení" nahrazují slovy "do 31. prosince 2014".

Čl. II


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Chalupa v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů