Pokuta 5.000.000 Kč za pokračující neoprávněné nakládání s odpady v záplavovém území Lahovice

23. červenece 2013
Pokuta 5.000.000 Kč za pokračující neoprávněné nakládání s odpady v záplavovém území Lahovice

Dne 27. 6. 2013 nabylo právní moci rozhodnutí ČIŽP (Oblastního inspektorátu Praha) o uložení pokuty ve výši 5.000.000 Kč společnosti Agentura "CITY LOGISTIKA" za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech. Zákon o odpadech Agentura "CITY LOGISTIKA" porušila tím, že v letech 2011, 2012 a v části roku 2013 nakládala s velkým množstvím stavebních odpadů (beton, směsné stavební a demoliční odpady) a odpadní výkopové zeminy (minimálně desítky tisíc tun) na pozemcích v k. ú. Lahovice, které nebyly k nakládání s odpady určeny.

Při stanovení výše pokuty inspekce vzala v úvahu zejména fakt, že za stejné porušení zákona o odpadech (tj. neoprávněné nakládání s odpady v k.ú. Lahovice) uložila této právnické osobě již v roce 2010 pokutu ve výši 1.500.000 Kč. Agentura "CITY LOGISTIKA" ovšem svoji nelegální činnost v roce 2010 neukončila a i nadále v k.ú. Lahovice nakládala s odpady nezákonným způsobem. V tomto konkrétním případě bylo inspekcí dále zohledněno, že k nakládání s takto velkým množstvím odpadů docházelo na pozemcích, nacházejících se v záplavovém území. Mohlo tak dojít ke zhoršení průtokového profilu rozvodněného toku (Berounka, Vltava) v záplavové zóně (znemožněním retence vody v říční nivě).

Inspekce v této věci zároveň důrazně upozorňuje, že porušení zákona o odpadech se v daném případě nedopustila pouze Agentura "CITY LOGISTIKA", ale i subjekty, které odpady této právnické osobě předaly. Těmto subjektům hrozí pokuta až do výše 10.000.000 Kč za to, že předaly odpad osobě, která k jeho převzetí nebyla oprávněna.

V kauze nakládání s odpady Agenturou "CITY LOGISTIKA" bylo inspekcí zároveň podáno trestní oznámení.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů