Co dnes projedná vláda

Z programu SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 14. srpna 2013 v 09:00 hod.  v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

14. srpna 2013
Co dnes projedná vláda

889/12 Surovinová politika České republiky

906/13 Mimořádná dotace na řešení škod po letních záplavách v roce 2013, jimiž byla poškozena sportovní zařízení ve vlastnictví, nájmu nebo výpůjčce sportovních organizací

902/13 Informace o průběhu a výsledcích 11. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 6. zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, 6. zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a 2. simultánních mimořádných zasedání konferencí smluvních stran těchto úmluv a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy IX Basilejské úmluvy, přílohy III Rotterdamské úmluvy a přílohy A Stockholmské úmluvy

900/13 Zpráva o postupu realizace opatření dle UV č. 387 z 22. května 2013 v rámci OP Životní prostředí, období duben - červen 2013

924/13 Infomace o záměru Správy úložišť radioaktivních odpadů zahájit průzkum ve vybraných lokalitách pro hlubinné úložiště jaderného odpadu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů