Středa, 6. prosince 2023

Hnutí DUHA žádá inspekci o prošetření devastující těžby a odvozu dřeva v srdci NP Šumava

Hnutí DUHA žádá inspekci o prošetření devastující těžby a odvozu dřeva v srdci NP Šumava

Vedení parku narychlo před volbami odváží stromy z bezzásahového území u Ptačího potoka

pondělí 9. září 2013

Hnutí DUHA podalo žádost České inspekci životního prostředí k prošetření nelegálního závažného poškozování přírody v centrální, nejcennější části NP Šumava. Těžké lesní stroje zde při vyvážení již dříve pokácených stromů zničily turisticky značenou cestu a poškodily půdu i okolní stromy. Došlo k nevratnému poškození lesní půdy těžkou technikou a k erozi.

Na situaci upozornili Hnutí DUHA nejprve turisté, kteří se na rozježděné cestě od Modravského potoka k Černohorskému močálu doslova brodili po kolena bahnem. Dobrovolníci lesních hlídek Hnutí DUHA pak potvrdili, že těžké stroje při vytahování dřeva z podmáčených porostů zničily značenou turistickou cestu, rozjezdily také lesní půdu v okolních porostech a poškodily tam i zdravé stojící stromy. Stroje nakonec samy zapadly do hlubokých kolejí. (Fotodokumentaci najdete v příloze, některé fotografie můžeme zaslat v lepším rozlišení [1]).

Správa NP Šumava rovněž náhle začala odvážet dřevo z cenného území ponechaného přírodnímu vývoji kolem Ptačího potoka.

Používání intenzivních technologií, mezi něž patří i používání těžkých strojů zcela nevhodných pro cenná podmáčená přírodní území, je v národním parku zákonem zakázáno. Hnutí DUHA upozornilo, že devastující těžbou byl porušen zákon i vládní nařízení o zřízení NP Šumava.

Lesní hlídky Hnutí DUHA zjistily, že správa parku odváží dřevo také z oblasti kolem Ptačího potoka ve druhé zóně, která je součástí bezzásahového území [2]. Kácení cenného horského lesa tu v roce 2011 bránili občané nenásilnou blokádou. Většina pokácených stromů byla ponechána na místě k zetlení, ale nyní je vedení parku začalo narychlo odvážet.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA, řekl:
"Taková ničivá těžba a odvážení dřeva těžkou mechanizací je v naprostém rozporu se statutem národního parku. Zničenou lesní půdu nikdo nenahradí. Národní park tu není pro těžařské firmy, ale pro přírodu a turisty, kteří sem kvůli ní jezdí. Nyní se na turistických cestách brodí po kolena bahnem a místo divoké přírody pozorují v rozježděné lesní půdě zapadlé traktory a vyvážecí soupravy naložené dřívím."

"Politicky dosazené vedení parku tím jasně dokazuje, že je tu víc pro zajišťování zakázek těžebním firmám než pro ochranu přírody. Zdá se, že se teď před parlamentními volbami snaží vytěžit a prodat, co se dá. Jinak si nesmyslné horečné vytahování i starého dřeva z oblastí ponechaných přírodnímu vývoji neumím vysvětlit."


Kontakty:

MVDr. Jaromír Bláha, program Lesy Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz
RNDr. Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů