Změny v chráněných územích

22. září 2013
Změny v chráněných územích

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) změní od letošního 1. října vyhlášky u několika národních přírodních rezervací (NPR) a přírodních památek. Rozšíří například národní přírodní rezervaci Špraněk na Olomoucku nebo nově vyhlásí národní přírodní památku Hodonínská Dúbrava na jižní Moravě. Jde o významnou botanickou a entomologickou lokalitou v rámci České republiky, v níž se vyskytuje řada vzácných a ohrožených druhů. Tak jako další lokality patří do evropsky významných lokalit v síti Natura 2000.

Ke změnám, které se většinou týkají rozšíření nebo konkrétního vymezení rezervací, dojde také u památek a rezervací Kleneč, Lovoš, Milešovka a Bořeň na Ústecku, NPR Kladské rašeliny v Karlovarském kraji a NPR Králický Sněžník na území Pardubického a Olomouckého kraje. Připomínkové řízení skončí za 14 dnů.

MŽP už návrhy s obcemi projednalo a s připomínkami se vypořádalo bez rozporů. Soustava národních přírodních rezervací a přírodních památek se převážně financuje z rozpočtu resortu nebo z části z Operačního programu Životní prostředí.

Hodonínská Dúbrava se zatím považuje za takzvané cenné území, které zčásti nemá ochranu a na části se nachází přírodní rezervace Stupava. Tvoří ji rozsáhlý lesní komplex panonských teplomilných doubrav na písku, panonské dubohabřiny, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy a fragmenty panonských stepních trávníků na písku s vysokou biodiverzitou flóry a fauny. Památka byla do národního seznamu evropsky významných lokalit zařazena v roce 2005 v rámci vytváření soustavy Natura 2000.

Zvětšit stávající území má například NPR Špraněk nedaleko Javoříčka na Olomoucku díky druhům stromů v tamních lesích, dosud ne zcela probádanému podzemnímu jeskynnímu systému nebo raritním paleontologickým nálezům. Ze současných necelých 29 hektarů chráněného území by se mělo rozrůst na více než 102 hektarů. Rezervace je zde vyhlášena od roku 1949.

K ochraně přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů rostlin i živočichů se Česko zavázalo ještě před vstupem do Evropské unie. Upravit národní seznam evropsky významných lokalit uložila ČR už před lety Evropská komise a pravidelně ji doporučují také ekologové. Stále však některé přírodní fenomény zvýšenou ochranu nemají.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů