zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu v souvislosti s náhradou škod při povodních 2013

01.10.2013
Povodně
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu v souvislosti s náhradou škod při povodních 2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu k oznámení a upřesnění typu a výše vzniklých škod při povodních 2013 v resortu Ministerstva životního prostředí pro potenciální žadatele o dotaci v Programu MŽP - Likvidace škod po živelních pohromách.

V rámci vyhlášené výzvy mohou potenciální žadatelé o podporu z Programu MŽP - Likvidace škod po živelních pohromách ve dnech 1. října až 1. listopadu 2013 předkládat formuláře Oznámení škod kde uvedou vyčíslení a typ škod, které zaznamenali v důsledku povodní a přívalových dešťů v roce 2013. Formuláře je možné předložit jak prostřednictvím datové schránky, tak v listinné podobě na Státním fondu životního prostředí České republiky.

Žadatelé budou následně kontaktování za účelem doplnění potřebné dokumentace pro další administraci žádostí a rozhodnutí o udělení či neudělení dotace na náhradu škod. Vyplnění formuláře je tedy prvním a nezbytným krokem v procesu specifikace povodňových škod a jejich kompenzace postiženým subjektům, mezi které spadají jak fyzické tak právnické osoby, ať už podnikající nebo nepodnikající, tak resortní organizace Ministerstva životního prostředí.

Finanční prostředky budou poskytovány úspěšným žadatelům na náhradu škod zaznamenaných v resortu Ministerstva životního prostředí, tzn. na aktivity související s rekonstrukcí a opravou čistíren odpadních vod, dekontaminací půdy, dekontaminací zdrojů povrchových a podzemních vod, obnovou migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny, obnovou přirozené funkce vodních toků, náhradou ostatních škod na majetku státu ve správě MŽP a případně jiných škod v působnosti resortu MŽP prokazatelně vzniklých při záplavách a povodních 2013.

Bližší informace poskytne Státní fond životního prostředí České republiky.

Text výzvy (PDF, 52 kB )

Formulář pro oznámení škod po povodních 2013 (PDF, 92 kB )

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí