Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 16. října 2013 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

16. října 2013
Co dnes projedná vláda

950/13 Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/21 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace"

1113/13 Stanovisko Ministerstva zemědělství a státních podniků Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí Vltavy (příjemců dotací) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/27 "Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi"

1106/13 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012

1119/13 Politika druhotných surovin ČR

1109/13 Aktualizace usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování škod a obnovy části území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013

1121/13 Návrh na obeslání 25. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (21. - 25. října 2013, Bangkok, Thajsko)

1112/13 Zapojení Ministerstva financí ČR do Partnerství pro energetickou účinnost a životní prostředí (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership - E5P)

1104/13 Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2012

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů