zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

15.10.2013
Příroda
Chráněná území
Legislativa
Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny...

Citace: 318/2013 Sb. Částka: 121/2013 Sb.
Na straně (od-do): 3650, (3653-5820) Rozeslána dne: 14. října 2013
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 21. srpna 2013 Datum účinnosti od: 29. října 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 114/1992 Sb. Předpis ruší: 132/2005 Sb.; 301/2007 Sb.; 371/2009 Sb.


318


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 21. srpna 2013


o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit


Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1


Stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

(1) Na národní seznam evropsky významných lokalit se zařazují lokality uvedené v přílohách č. 1 až 1075 tohoto nařízení.

(2) Vymezení jednotlivých evropsky významných lokalit obsahuje


a) název evropsky významné lokality (dále jen "lokalita"), její zeměpisnou polohu včetně mapy lokality znázorňující orientační vedení hranic lokality, její rozlohu,


b) údaje o tom, které typy evropských stanovišť a které evropsky významné druhy, vyžadující územní ochranu, se na lokalitě přirozeně vyskytují, a


c) údaje o tom, v jaké kategorii zvláště chráněných území se navrhuje lokalitu nebo její část vyhlásit v případě, že ochrana lokality nebo její části dosud není zajištěna vyhlášením zvláště chráněného území, není chráněna smluvně anebo pokud pro zachování příznivého stavu předmětu ochrany nebude dostatečná ochrana lokality nebo její části podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. V případě, že má být zvláště chráněným územím vyhlášena pouze část lokality, je za příslušnou kategorií uvedeno slovo "část".

§ 2


Hranice biogeografických oblastí na území České republiky

Orientační grafické znázornění vedení hranic biogeografických oblastí na území České republiky je uvedeno v příloze č. 1076 k tomuto nařízení.

§ 3


Zrušovací ustanovení

Zrušují se:


1. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.


2. Nařízení vlády č. 301/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.


3. Nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

§ 4


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.


Ministr životního prostředí:
Podivínský v. r.


Rozsáhlé přílohy č. 1 až 1076 vychází jako samostatná částka.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí