Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský posílí zapojení nevládních organizací do témat životního prostředí

6. listopadu 2013
Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský posílí zapojení nevládních organizací do témat životního prostředí

1. Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský jmenoval k 1. 11. 2013 jako svého poradce pro oblast environmentálního vzdělávání Libora Ambrozka. Důvodem jmenování je posílení komunikace ministerstva s nevládními neziskovými organizacemi, které mají právě osvětu a vzdělávání v ochraně přírody a krajiny na starosti.

Libor Ambrozek je bývalý ministr životního prostředí Špidlovy vlády, proto si jej Tomáš Jan Podivínský jako odborníka na problematiku životního prostředí vybral jako svého poradce.

2. Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský požádal pana Ambrozka, aby ustavil RACEK (Rada celkové environmentální koncepce). RACEK bude sdružovat odborníky z nevládních neziskových organizací, kteří budou poradním orgánem ministra pro environmentální politiku Ministerstva životního prostředí. Zastoupení nevládních organizací při tvorbě koncepcí a legislativy v oblasti životního prostředí, ať už na národní, nebo celoevropské úrovni, je jednou z cest, jak zapojit občanskou společnost do ochrany přírody a krajiny.

3. Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský uložil zahájit aktivity a práce, jejichž výsledkem bude vznik dvou nových oddělení, která se budou zabývat nástroji politiky životního prostředí a vědou a výzkumem a tvorbou strategických analýz, které budou podkladem pro vznik nové legislativy.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů