Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 11. prosince 2013 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

11. prosinece 2013
Co dnes projedná vláda

1200/13 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/20 "Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady"

1322/13 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007-2013 zavádí zvláštní program "Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností" jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

1348/13 Návrh způsobu odstranění staré ekologické zátěže v prostoru bývalé obalovny živičných směsí společnosti STRABAG Bohemia, a.s. v Milevsku

1332/13 Návrh na přijetí změny Kjótského protokolu

1342/13 Předběžná zpráva projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 1343/13 Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2012

1333/13 Informace o průběhu implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, do právního řádu České republiky

1346/13 Plnění předběžné podmínky OPŽP 2014-2020 v oblasti vodohospodářství a zřízení centrálního regulátora vodohospodářského sektoru

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů