Stanovisko předsednictva STUŽ k možnému personálnímu obsazení pozice ministra životního prostředí v nové koaliční vládě

11. prosinece 2013
Stanovisko předsednictva STUŽ k možnému personálnímu obsazení pozice ministra životního prostředí v nové koaliční vládě

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) se připojuje k iniciativě dalších organizací a jednotlivců, kteří podporují, aby rezort životního prostředí byl v nové vládě v gesci České strany sociálně demokratické a byl veden dr. Vladimírem Špidlou.

V současné politické situaci se nám právě dr. Špidla zdá jako velmi dobré řešení pro vedení tohoto rezortu, a to především z následujících důvodů:

Je to osobnost, která může celkově reprezentovat návrat morální, slušné a uvážlivé politiky do budoucí vlády, což, jak se stále více ukazuje, je i v souladu s požadavky voličů.

Pod jeho vedením fungovalo bez problémů MPSV.

Také jeho působení v čele vlády a strany bylo, podle našeho názoru, velmi úspěšné a důvody jeho předčasného odchodu z čela vlády i strany se ukázaly ve světle pozdějšího vývoje způsobené osobami, od kterých se dnešní ČSSD výrazně distancuje a které jsou spojovány s různými korupčními aférami a nevyjasněnými finančními toky.

Velmi úspěšně pracoval jako eurokomisař pro sociální záležitosti a byla by velká škoda nevyužít ve vládě člověka, který má tak hluboké zkušenosti s praktikami Evropské komise.

Jako jediný z dosud zmiňovaných případných kandidátů na funkci ministra životního prostředí se velmi svědomitě připravuje na tuto funkci již více než rok jako stínový ministr, včetně toho, že zahájil diskusí s různými společenskými skupinami.

Rezort má obrovské problémy s čerpáním Evropských dotací, za současných ministrů jich většina vůbec nebyla vyčerpána a byly převedeny do jiných oborů - právě zde by mohla velmi pomoci zkušenost dr. Špidly z práce v Evropské komisi.

Morální kredit dr. Špidly je zárukou, že nemalé finance, které rezortem životního prostředí tečou, budou opravdu použity na zlepšování životního prostředí naší republiky a ne pro různé zájmové skupiny a jedince.

Rezort životního prostředí má veliké problémy s přijímáním potřebné legislativy (odpady apod.) - dr. Špidla již dnes v diskusích představil jasná řešení.

I když nemusíme vždy s dr. Špidlou mít shodný názor na některé environmentální problémy, oceňujeme jeho pragmatické názory na to, co prosadit lze a co by opravdu náš průmysl apod. poškodilo.

Díky svým předcházejícím funkcím je schopný velmi dobře chápat souvislosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje - jak ekologického, tak i sociálního a ekonomického - a proto může opravdu efektivně vykonávat funkci výkonného místopředsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj (obsazení této pozice ministrem ŽP vyplývá přímo ze statusu Rady).

Věříme, že se při jednáních o budoucí podobě vlády podaří najít řešení, které by odpovídalo představám nemalé části voličů ČSSD, ale i příznivců dalších stran, které prozatím nezískaly tak výraznou podporu. Domníváme se, že pokud by byla zohledněna poměrně jednoznačná podpora dr. Špidly ze strany představitelů občanské společnosti , přispělo by to k uklidnění naší značně rozkolísané politické scény.

Za předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život
Ing. Jiří Dlouhý

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů