Úterý, 26. září 2023

Novela vyhlášky k autovrakům je v připomínkovém řízení

Česká asociace odpadového hospodářství připravila stručný výtah základních změn, které jsou navrhovány novelou vyhlášky MŽP č. 352/2008 Sb. o autovracích.

Novela vyhlášky k autovrakům je v připomínkovém řízení

Výtah základních změn, které přináší novela vyhlášky k autovrakům:

  • Provozovatel zařízení ke sběru autovraků bude zasílat kromě identifikačních údajů o provozovateli, o osobě předávající, údaje o souhlasu k provozování zařízení, údaje o převzatém vybraném autovraku, o chybějících částech převzatého autovraku i fotodokumentaci stavu přijímaného autovraku. Fotodokumentace má obsahovat tři fotografie, a to celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak ident ifikovat a je z něj průkazné, že autovrak je úplný a nachází se v době pořizování fotodokumentace v provozovně provozovatele zařízení ke sběru autovraků. Další fotografie má obsahovat stav vybavení kabiny autovraku, a třetí fotografie identifikační číslo autovraku.
  • Návrh vyhlášky zpřesňuje pravidla pro skladování autovraků v zařízení pro zpracování autovraků a stanovuje, že dva autovraky, které již neobsahují provozní náplně a další nebezpečné látky (16 01 06) je možné skladovat na sobě bez dalších technických opatření zabezpečujících jejich stabilitu.
  • Návrh vyhlášky zpřísňuje požadavky na zpracování autovraků tak, aby česká legislativa byla v souladu s legislativou evropskou.

Jedná se o tyto činnosti:

a) Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí kapaliny odčerpat do maximální možné míry vedoucí k naplnění recyklačních cílů. K vypuštění provozních náplní z uzavřených cyklů nebo nádrží bez výpustných otvorů použít odsávací zařízení nebo vytvořit otvor umožňující gravitační vypouštění.

b) Mechanické znehodnocení identifikačního čísla vybraného autovraku (VIN). Zničení identifikačního čísla vybraného autovraku (VIN) provádí konečný zpracovatel karoserie nebo rámu.

c) Zařazení vyjmutí skel a katalyzátorů do minimálních technických požadavků na zpracování autovraku a zpracovatelské operace pro podporu recyklace.

Navrhovaná účinnost: Tato vyhláška má nabýt účinnosti dnem 1. dubna 2014 (s výjimkou čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. října 2014).

Ke stažení: úplné znění návrhu vyhlášky se změnami Uplne-zneni-vyhlasky-c.-352-2008.docx [ 31.53 kB ]

důvodová zpráva duvodova-zprava.doc [ 113.5 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů