Dalších 20 milionů Kč na výměnu starých kotlů: Nově budou o příspěvek žádat lidé v Plzeňském kraji

Dalších 20 milionů Kč na výměnu starých kotlů: Nově budou o příspěvek žádat lidé v Plzeňském kraji

Na výměnu starých kotlů za nové účinné nízkoemisní míří dalších 20 milionů korun. Ministr Richard Brabec, plzeňský hejtman Václav Šlajs a ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman dnes podepsali dohodu o spolupráci v rámci tzv. kotlíkové dotace. Po startu podobných výzev v Ústeckém a Královéhradeckém kraji zhruba před týdnem budou moci o příspěvek teď žádat i lidé v Plzeňském kraji. Příjem žádostí na krajském úřadu poběží od pondělí 26. května do 30. června, pokud nebude alokovaných 20 milionů vyčerpáno dříve.

V pořadí už 7. výzva k podávání žádostí na výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva odstartuje už za necelý týden v Plzeňském kraji. Ministr Richard Brabec, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman dnes podepsali dohodu o spolupráci, v rámci které poskytne ministerstvo společně s Plzeňským krajem na pořízení nových kotlů celkem 20 milionů Kč. Polovinou částky přispěje kraj a druhou polovinu vyhradilo ministerstvo ze Státního fondu životního prostředí ČR.

"Výměnu starých neekologických kotlů považuji za jednu ze svých priorit. Jsem rád, že se nám postupně daří nacházet pro tento projekt další a další prostředky, díky kterým se podaří zlepšit kvalitu ovzduší v naší zemi. Výměna jediného starého kotle znamená pokles prachu v ovzduší o 100 kg za rok. Proto usilujeme o to získat na výměnu kotlů 9 miliard korun z evropských fondů v období po roce 2014, a to nejen pro kraje se zhoršenou kvalitou ovzduší, ale pro celou republiku," prozradil ministr Brabec.

Příjem žádostí o dotaci zahájí Krajský úřad Plzeňského kraje v pondělí 26. května v 10 hodin. O příspěvek lidé mohou žádat na kotel s tepelným výkonem do 50 kW až do 30. června, ovšem za předpokladu, že 20milionová alokace nebude vyčerpána dříve.

"Obyvatelé Plzeňského kraje budou mít poprvé možnost s přispěním státu i kraje vyměnit svůj stávající kotel na tuhá paliva za nový, který bude méně zatěžovat znečištěné ovzduší. Doufám, že budou mít o dotace stejný zájem jako občané Královéhradeckého kraje, kteří rozpočet 20 milionů korun vyčerpali za týden," říká ředitel fondu Petr Valdman.

Příjem žádostí v této výzvě bude na rozdíl od krajů Ústeckého a Královéhradeckého v tom Plzeňském probíhat ve dvou fázích. Nejprve elektronicky v aplikaci eDotace, kde žadatelé dostanou pořadové číslo. Do pěti pracovních dnů pak odevzdají tištěnou žádost se všemi povinnými přílohami na podatelně plzeňského krajského úřadu.

Pro podání elektronické žádosti je potřeba registrace v aplikaci eDotace. Žadatelé, by si registraci do této aplikace měli vyřídit s dostatečným předstihem před otevřením systému pro příjem žádostí 26. května 2014 v avizovaných 10.00 hodin. Také by měli věnovat zvýšenou pozornost povinným přílohám, které se přikládají k tištěné žádosti. Zejména je nutné doložit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu.

Manuál k registraci a podání žádosti v aplikaci eDotace je k dispozici na webových stránkách Plzeňského kraje: www.plzensky-kraj.cz. Dotace se nevztahuje na výměny kotlů realizované před 26. květnem 2014. Podporovaný kotel musí být zároveň v době realizace akce uvedený
v průběžně aktualizovaném Seznamu výrobků a technologií (SVT), který je dostupný na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR: registrace.nzu2013.cz

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů