Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny...

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

93


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 28. dubna 2014,


kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
zařazených do evropského seznamu


Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, se mění takto:

1. V příloze se řádky
"CZ0213014 Dlouhopolsko 9,6 E 15 19 1 N 50 10 6",
"CZ0213055 Podolí 0,2 E 14 29 17 N 50 21 5",
"CZ0213089 Žehuň 0,2 E 15 20 7 N 50 8 27",
"CZ0213090 Žehuň - obora 900,2 E 15 20 15 N 50 9 38",
"CZ0312029 Bošice 0,3 E 13 40 47 N 49 86",
"CZ0313120 Římov 2,0 E 14 30 1 N 48 51 25",
"CZ0513247 Pelíkovice 2,3 E 15 7 54 N 50 40 40",
"CZ0623033 Znojmo - hrad 0,2 E 16 2 33 N 48 51 20",
"CZ0623780 Jaroslavice - zámek 0,8 E 16 14 4 N 48 45 32" a
"CZ0813761 Důl Ruda I 0,1 E 17 11 20 N 49 52 49"

zrušují.

2. V příloze se za řádek

"CZ0214049 Písčina u Tuháně 0,4 E 14 31 16 N 50 17 45"

vkládá nový řádek, který zní:


"CZ0214050 Žehuňsko 358,1 E 15 18 38 N 50 9 18".

3. V příloze v řádku "CZ0210022" se slovo "Kosí" nahrazuje slovem "Kozí".

4. V příloze řádek

"CZ0214010 Dománovický les 709,7 E 15 20 16 N 50 6 6"

zní:

"CZ0214010 Dománovický les 354,9 E 15 20 18 N 50 6 44".

5. V příloze v řádku "CZ0313134" se slova "Újezdec - Planinský rybník a Kozor" nahrazují slovem "Újezdec".

6. V příloze v řádku "CZ0313137" se slovo "Veverský" nahrazuje slovem "Veveřský".

7. V příloze řádek

"CZ0314021 Borkovická blata 857,9 E 14 38 40 N 49 13 31"

zní:

"CZ0314021 Borkovická blata 638,8 E 14 38 30 N 49 13 42".

8. V příloze řádek

"CZ0323159 Plzeň - Zábělá 265,5 E 13 26 42 N 49 46 56"

zní:

"CZ0323159 Plzeň - Zábělá 116,6 E 13 26 44 N 49 46 48".

9. V příloze v řádku "CZ0420171" se číslo "147,2" nahrazuje číslem "106,0" a číslo "25" se nahrazuje číslem "24".

Čl. II


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

93


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 28. dubna 2014,


kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
zařazených do evropského seznamu


Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, se mění takto:

1. V příloze se řádky
"CZ0213014 Dlouhopolsko 9,6 E 15 19 1 N 50 10 6",
"CZ0213055 Podolí 0,2 E 14 29 17 N 50 21 5",
"CZ0213089 Žehuň 0,2 E 15 20 7 N 50 8 27",
"CZ0213090 Žehuň - obora 900,2 E 15 20 15 N 50 9 38",
"CZ0312029 Bošice 0,3 E 13 40 47 N 49 86",
"CZ0313120 Římov 2,0 E 14 30 1 N 48 51 25",
"CZ0513247 Pelíkovice 2,3 E 15 7 54 N 50 40 40",
"CZ0623033 Znojmo - hrad 0,2 E 16 2 33 N 48 51 20",
"CZ0623780 Jaroslavice - zámek 0,8 E 16 14 4 N 48 45 32" a
"CZ0813761 Důl Ruda I 0,1 E 17 11 20 N 49 52 49"

zrušují.

2. V příloze se za řádek

"CZ0214049 Písčina u Tuháně 0,4 E 14 31 16 N 50 17 45"

vkládá nový řádek, který zní:


"CZ0214050 Žehuňsko 358,1 E 15 18 38 N 50 9 18".

3. V příloze v řádku "CZ0210022" se slovo "Kosí" nahrazuje slovem "Kozí".

4. V příloze řádek

"CZ0214010 Dománovický les 709,7 E 15 20 16 N 50 6 6"

zní:

"CZ0214010 Dománovický les 354,9 E 15 20 18 N 50 6 44".

5. V příloze v řádku "CZ0313134" se slova "Újezdec - Planinský rybník a Kozor" nahrazují slovem "Újezdec".

6. V příloze v řádku "CZ0313137" se slovo "Veverský" nahrazuje slovem "Veveřský".

7. V příloze řádek

"CZ0314021 Borkovická blata 857,9 E 14 38 40 N 49 13 31"

zní:

"CZ0314021 Borkovická blata 638,8 E 14 38 30 N 49 13 42".

8. V příloze řádek

"CZ0323159 Plzeň - Zábělá 265,5 E 13 26 42 N 49 46 56"

zní:

"CZ0323159 Plzeň - Zábělá 116,6 E 13 26 44 N 49 46 48".

9. V příloze v řádku "CZ0420171" se číslo "147,2" nahrazuje číslem "106,0" a číslo "25" se nahrazuje číslem "24".

Čl. II


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

tbody> Citace: 93/2014 Sb. Částka: 40/2014 Sb. Na straně (od-do): 986-987 Rozeslána dne: 29. května 2014 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR Datum přijetí: 28. dubna 2014 Datum účinnosti od: 13. června 2014 Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
Předpis mění: 208/2012 Sb.


Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů