Čtvrtek, 8. prosince 2022

ČAOH informuje - novela vyhlášky k autovrakům

11. června 2014
ČAOH informuje - novela vyhlášky k autovrakům

Ve Sbirce vychází - vyhláška č.105/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.

To podstatné z obsahu:

  • § 4 nový odstavec 4 - nově stanoveny podrobnosti vedení fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků - konkrétně půjde o 3 fotografie (1.celkový pohled na autovrak, 2.stav vybavení kabiny autovraku a 3.identifikační číslo VIN)
  • § 4 nový odstavec 5 - provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen zasílat fotodokumentaci ministerstvu ve lhůtě do 96 hodin po zaslání údajů podle odst. 3 do informačního systému sledování toků vybraných autovraků
  • Změny v příloze č. 2 vyhlášky týkající se např. skladování autovraků na sobě (bez technických opatření pouze dva autovraky na sobě), přesnější úprava přednostního odstraňování částí a materiálů obsahujících škodliviny, doplnění minimálních technických požadavků na zpracování autovraků a zpracovatelské operace pro podporu recyklace, zpřesnění úpravy znehodnocení a zničení VIN a další změny.


Účinnost: 15. června 2014 (s výjimkou bodu novely týkajícího se fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků, který nabývá účinnosti dne 1. října 2014).

Novela vyhlášky je k dispozici zde: 105.pdf [ 65.29 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka Česká asociace odpadového hospodářství (www,caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů