Věstník MŽP ČR právě vychází

27. října 2022 12:30

Politika

Metodiky samostatného oddělení bezpečnosti a krizového řízení ,,Vyhodnocení rizika a předpověď přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody" a ,,Prevence vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody" Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí o zveřejnění aktuálního Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zn ... (ZKRÁCENO)
Zdroj: MŽP ČR
5.10.
4.10.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů