Připomínky: Návrh komplexního a efektivního využívání území lomu ČSA po ukončení těžby

30. ledna 2023 10:00

Firmy, CSR

Důvodem předložení materiálu je skutečnost, že Mezirezortní pracovní skupina, ustavená k posouzení realizovatelnosti propojené vodohospodářské soustavy současných a budoucích lomových jezer, v rámci pravidelného posuzování výstupů z průběžně předkládaných analýz a studií na svém jednání dne 10. března 2022 odsouhlasila zpracování multikriteriální analýzy pro lokalitu ČSA separátně od lokalit Vršany, Libouš, Bílin.
25.3.
24.3.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů