Zastupitelé schválili podnět na změnu územního plánu kolejiště Hlavního nádraží pro Pentu

21. června 2024 13:33

EIA

Havárie

Chemické látky

Odpady

Pražští zastupitelé včera v noci schválili podnět, tj. zahájení pořizování změny územního plánu na kolejiště Hlavního nádraží. Jde o zahájení procesu, který povede k tomu, že zde v budoucnu vznikne obří betonová platforma, na které se bude stavět. Pozemky kolejiště má zasmluvněny od Českých drah Penta (skrze společnost CR-City). Zastupitelstvu předcházelo projednání výborem a odborem územního rozvoje, které probíhalo značně narychlo a nestandartně. Zastupitelé schválili podnět s velmi obecnými podmínkami.(1) Podrobné podmínky vznesené MČ Praha 2 ponechali pouze součástí přílohy,(2)čímž se zvětšuje prostor pro budoucí spory. "Zástupci města dosud nevysvětlili, proč zrovna tato změna tak spěchá, že jí museli narychlo zahájit.(3) Ostatní nové podněty na takto rozsáhlá území totiž nechávají na Metropolitní plán. Zastupitelé tak zvýhodňují Pentu nad jinými developery. Navíc podmínky, které stanovili jsou příliš obecné, hrozí tak, že Penta bude mít na deseti hektarech v centru města příliš volnou ruku," komentuje Anna Vinklárková z organizace Arnika. Penta byla společně s Českými drahami žadatelem změny. Hlavní město a MČ Praha 2 se k žádosti připojily a stanovily si podmínku, že má Penta z žádosti odstoupit, aby věc byla v rukou města. Penta tak ale až do dne konání zastupitelstva neučinila a žadatelství stáhla až v průběhu jednání zastupitelstva. Následně zastupitelé podnět schválili. Penta tak sice již nefiguruje jako oficiální žadatel změny, bude ovšem tím, kdo z ní bude mít zisky a stále bude ve věci s městem jednat. Na konkrétní řešení území má proběhnout mezinárodní urbanistická soutěž, ale v každém případě to bude vyžadovat konstrukci přestřešení kolejiště, což bude investice v řádu vyšších miliard. Jakákoli stavba v tomto území tedy bude vyžadovat obří investice. Praha má přitom stále velké množství pozemků včetně obřích brownfieldů. Podle Arniky je proto nutné bedlivě zvážit, jestli je jakákoli zástavba v tomto místě z hlediska vynaložených veřejných nákladů a veřejných zájmů vůbec přínosná - což mělo město udělat již před včerejším rozhodnutím. Zahájení pořizování změny územního plánu ale nepředcházela ani odborná, ani veřejná diskuze, natož studie, která by posoudila náklady a dopady. "V další fázi bude především důležité, aby Penta neovlivňovala zadání a výsledek urbanistické soutěže a aby město stanovilo závazné podmínky, jinak se desetihektarová plocha v centru města, která je strategická z hlediska rozvoje i s ohledem na bezpečnost, může stát bianco šekem pro Pentu," varuje Anna Vinklárková. Podle Arniky by se mělo nejdřív vyhodnotit, jestli je skutečně pro město a obyvatele přínosné v tomto místě stavět a pokud ano, tak následně zadat závazné podmínky výstavby, které vyjdou z urbanistické soutěže a veřejných zájmů (dostupné bydlení, řešení uzlu dopravy, tepelného a smogového ostrova, zklidnění magistrály atd). Soutěž by podle Arniky mělo připravovat město, nikoli město ve spolupráci s Pentou. Před novou budovou Penty od Zahy Hadid se včera na protest proti tomu, jak Penta vydělává na centru Prahy na úkor obyvatel, konal happening organizovaný kolektivem Jezevky, kterého se účastnilo přes padesát lidí. Pro více informací prosím kontaktujte tiskového mluvčího Arniky Luboše Pavloviče (lubos.pavlovic@arnika.org, +420 606 727 942).Více informací o kauze kolejiště Hlavního nádraží najdete také zde.  (1) Podnět na změnu ÚP na kolejiště Hlavního nádraží pro Pentu (P28/2024, vlna 47, skupina 5, bod jednání: 8, tisk číslo: Z-12410, 15. zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2024, hlasování č. 94)  (2) Usnesení č. 99 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy týkající se území Hlavního nádraží Praha, 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 dne 29.04.2024  (3) Arnice odpověděl odbor územního rozvoje magistrátu dne 11. 4. 2024 na žádost o informace, že žádný takový podnět neexistuje. O den později dne 12. 4. 2024 tento podnět České dráhy a Penta podaly (P28/2024). 15. 2. podnět na stejné území podala MČ Praha 2 (P30/2024). Již 18. 4. k podnětům sepsal odbor územního rozvoje vyjádření. A 24. 4. na zasedání příslušného výboru magistrátu byl podnět podaný Prahou 2 zamítnut pro chybějící zákonné podklady a schválen podnět podaný Pentou a Českými drahami s tím, že se k němu připojí Hlavní město a Praha 2 a Penta má z pozice žadatele odstoupit. 
Zdroj: Arnika
22.7.
21.7.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů