zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Využijte služeb vědeckotechnického parku UVR Mníšek pod Brdy

20.11.2014
Obecné
Ekologické vzdělání a výchova
Využijte služeb vědeckotechnického parku UVR Mníšek pod Brdy

Rozsáhlé možnosti pro firmy, státní i vzdělávací instituce nabízí areál UVR v Mníšku pod Brdy. Pouhých 25 kilometrů od Prahy je všem zájemcům k dispozici špičkové technologické a prostorové zázemí v oboru průmyslové ekologie včetně akreditovaných laboratoří, knowhow v oblasti výzkumných, inovačních a podnikatelských aktivit a administrativní včetně inkubace nových společností s výzkumným a inovačním potenciálem, administrativní, projektové a specifické odborné poradenství.

Součástí areálu je rovněž skvěle vybavené školicí středisko s kapacitou 220 osob, které lze pronajmout, případně je v nabídce služeb rovněž organizace odborných exkurzí, přednášek, školení či konferencí. Na přání klientů zajistíme ubytovací kapacity, možnost cateringu, samozřejmostí je parkování zdarma v areálu, špičková internetová konektivita a další služby. Vědeckotechnický areál UVR Mníšek pod Brdy navazuje moderním způsobem na tradici české vědy.

Vědeckotechnický park společnosti UVR Mnišek pod Brdy a.s. je díky své poloze v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace R4 mezi Prahou a Příbramí velmi dobře dostupný a všem zájemcům nabízí široké portfolio služeb. UVR Mníšek pod Brdy, a.s. navazuje na tradici Ústavu pro výzkum rud, celosvětově uznávaného specializovaného pracoviště na analýzy a technologické postupy úpravy nerostných surovin. Později se ústav začal zaměřovat i na ekologickou likvidaci a recyklaci druhotných surovin a odpadů. Mezi hlavní aktivity v 90. letech minulého století patřilo provádění průzkumných prací a ekologických auditů, supervizní činnost při odstraňování starých ekologických zátěží, využívání a odstraňování odpadů na vlastních technologických zařízeních. Po útlumu těchto činností je areál UVR postupně přeměňován na zónu podnikatelských aktivit v oblasti ekologických výrob, výzkumu a vývoje a vzdělávání.

Společnost vlastní pro obory svých činností příslušná oprávnění a povolení z hlediska právních i normativních požadavků. Vedle těchto právně závazných požadavků společnost staví na pevných základech standardů z oblasti systémů managementu. Zavedený a certifikovaný systém integrovaného managementu je pro nás základem pro jeho další rozvoj a závazkem pro naši společnost, zaměstnance a další zainteresované strany.

Vědeckotechnický park

Vědeckotechnický park UVR Mníšek pod BrdyVědeckotechnický park nabízí své zázemí významným partnerům v oboru spolu s jejich zapojováním do výzkumných a vývojových aktivit ve spolupráci s vysokými školami a dalšími výzkumnými institucemi jak v ČR, tak i v zahraničí. Aktivity vědeckotechnického parku jsou také zaměřeny na inkubaci nových společností s inovačním a výzkumným potenciálem. V těchto oblastech má společnost dlouhodobé zkušenosti a navíc spolupracuje s řadou předních českých firem, institucí a ústavů. Součástí vědeckotechnického parku jsou instrumentální a technologické laboratoře, laboratoř pro rozbor a analýzu tuhých alternativních paliv a paliv z odpadů a rovněž laboratoř pro rozbor a analýzy vod. Aktuálním předměty zkoumání jsou v současné době zejména výzkum a vývoj nových postupů pro zjišťování skutečných vlastností odpadů, výzkum nových způsobů nakládání s odpady, vycházejících ze zjišťování skutečných vlastností odpadů, výzkum využití odpadů jako náhrady přírodních surovin, řešení problematiky využívání odpadů pro energetické účely, výzkum metod snižování škodlivých látek v odpadech, včetně řešení otázek stabilizace těchto odpadů, hodnocení technologií, návrhy nových postupů úprav vybraných odpadů, výzkum v oblasti nebezpečných odpadů se zaměřením na řešení sanací ekologických zátěží a výzkum v oblasti odstraňování průmyslových pachů.

Školicí středisko

Vědeckotechnický park UVR Mníšek pod BrdySoučástí areálu a nabídky služeb vědeckotechnického parku je rovněž špičkově vybavené školicí středisko s kapacitou 220 osob, které je zaměřeno na vzdělání a rozvoj lidských zdrojů různých podnikatelských subjektů i veřejných institucí. Nabízí kurzy a školení pro všechny úrovně pracovníků od dělníků a technických profesí až po střední i vrcholový management. Součástí školicího střediska jsou plně vybavené výukové prostory, které lze pronajmout. Školicí středisko však nabízí a realizuje rovněž kurzy, jejichž obsah, termíny a délka trvání jsou stanoveny podle individuálních potřeb konkrétního klienta. Místem jejich konání jsou buď prostory školicího střediska v Mníšku pod Brdy nebo jsou kurzy realizovány v prostorách zákazníka. Obsah výuky na míru je vždy předem pečlivě konzultován, aby školení vedlo k maximální spokojenosti zákazníka. Naši lektoři nejprve zjišťují představu a požadavky klienta, na jejichž základě je pak připravena odborná osnova kurzu. Hlavním zaměřením kurzů jsou ekologie podniku, nakládání s odpady (např. bioodpady, průmyslový, zdravotnický odpad), sanace, manažerské dovednosti, obchod a marketing, řízení jakosti (např. systémy managementu kvality). V nabídce naleznete rovněž kurzy počítačových dovedností, ale i školení řidičů a základní kurzy technických profesí jako jsou jeřábníci, řidiči manipulačních vozíků apod. Na přání zákazníků může být kurz realizován na klíč včetně ubytování, zajištění občerstvení a dalších doplňkových služeb.
Zajímavou součástí nabídky školicího střediska vědeckotechnického parku UVR Mnišek pod Brdy jsou rovněž vzdělávací aktivity určené dětem. Školicí středisko UVR pravidelně pořádá interaktivní přednášky pro děti mateřských a základních škol na téma ekologie a odpadové hospodářství. Výklad probíhá zábavnou formou a je doplněn řadou her a soutěží. Součástí přednášek je také exkurze do poloprovozu, kde děti uvidí drcení odpadů a do laboratoří vědeckotechnického parku, kde probíhá výzkum a vývoj technologií a postupů v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství.

Další služby

V areálu vědeckotechnického parku UVR Mníšek pod Brdy bude již brzy k dispozici drtící a třídící linka odpadu včetně skladovacích prostor. Ta bude určena především na zpracování komunálního a podobných odpadů, které nejsou vhodné pro kompostování či anaerobní digesci. Na lince budou odpady vytříděny a nadrceny na velikost dle požadavků odběratele k energetickému využití. Bude oddělena frakce biologicky rozložitelných odpadů a tato bude dále zpracovávána v části hydrotermické stabilizace. Významná část takto zpracovaného odpadu bude opět energeticky využívána a neskončí neefektivně na skládkách odpadů. V areálu najdete rovněž autorizovaný servis pro nákladní vozidla, čerpací stanice PHM a mytí aut.
Více informací a kontakty naleznete na www.uvr.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí