zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

17.08.2009
Politika
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 17. srpna 2009 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

2a.
Strategie obnovy území částí Jihočeského, Ústeckého a Olomouckého kraje postižených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
č.j. 1159/09
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

2b.
Informace o škodách způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 na dopravní infrastruktuře v majetku státu
č.j. 1157/09
Předkládá: ministr dopravy

K projednání bez rozpravy:

27.
Harmonogram zpracování Národního plánu ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami
č.j. 1143/09
Předkládá: ministr vnitra

33.
Informace o průběhu a výsledcích 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnami příloh A, B a C Stockholmské úmluvy
č.j. 1125/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

3.
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2008
č.j. 1160/09
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

6.
Informace o stavu ekonomické výhodnosti těžby uranu na dole Rožná
č.j. 1112/09
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9.
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 a celkově od počátku velké privatizace
č.j. 1147/09
Předkládá: ministr financí

10.
Analýza možného financování přestavby Ústřední čistírny odpadních vod Praha ze zdrojů Operačního programu Životního prostředí, národních zdrojů a z vlastních zdrojů žadatele
č.j. 1158/09
Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství

11.
Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2008
č.j. 1131/09
Předkládá: ministryně zdravotnictví

17.
Informace o průběhu a výsledcích 2. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (ICCM 2)
č.j. 1124/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí