Tento způsob, jak z 20 000 krabic postavit dům, je dalším střípkem do mozaiky nápadů, jak recyklovat a využít nepotřebné a vyhozené. V dnešní době, kdy stále jedna část světa žije v blahobytu a druhá strádá, je každý dílek v mozaice ekologie nesmírně důležitý. Pro mnohé z nás je již naštěstí běžnou a zcela automatickou věcí třídit odpad.

Příkladem toho je, že již dvě třetiny Čechů odpad správně třídí, to je přibližně 7 000 000 občanů! Jistě mnohdy nebylo jednoduché toto kvantum lidí přesvědčit, aby něco pro naši planetu udělali, ale podařilo se. Každý list papíru, každá petlahev vhozená do správného kontejneru je krok dopředu. Nejen v tom, že se z nich může opět něco nového vyrobit, ale hlavně v tom, že lidé mají chuť něco pro Zemi, potažmo pro sebe udělat.