zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rok Ministerstva životního prostředí

15.07.2011
Politika
Rok Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí za poslední rok představilo celou řadu opatření a kroků, které vedou k úsporám v úřadě i k efektivnější ochraně životního prostředí. Pozornost zůstává upřena k ovzduší v Moravskoslezském kraji, řešení problémů programu Zelená úsporám a snižování administrativní zátěže.


Řešení programu Zelená úsporám

Ministr Tomáš Chalupa představil v dubnu 2011 krizový plán programu Zelená úsporám, program se podařilo rozpohybovat po několikaměsíční nejistotě, byl představen harmonogram dalšího zpracování žádostí.

Okamžitým zásahem se podařilo zvrátit negativní bilanci. Osloveno bylo 16 tisíc žadatelů s chybami k nápravě. Nyní probíhá postupné vyplácení prostředků, až do vyčerpání zdrojů. Dalšími legislativními úpravami spolu s dalším zobchodováním emisních povolenek v budoucnu je ministerstvo na dobré cestě k pozitivní bilanci celého Programu Zelená úsporám.

Šumava: Boj s kůrovcem, návštěvní řád

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa jmenoval nového ředitele Národního parku Šumava. Došlo k bezproblémovému přijetí nového návštěvního řádu pro rok 2011. Ministerstvo také realizuje otevřený přístup v boji s kůrovcem.

Úspory Ministerstva životního prostředí

Ke konci března 2011 byl počet zaměstnanců rezortu životního prostředí 3 725. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se snížil o 225 zaměstnanců na 3 500 (což představuje úsporu 6 %), z toho na ministerstvu o 44 zaměstnanců a v rezortních organizacích o 181 zaměstnanců. Celková desetiprocentní úspora mzdových prostředků rezortu bude v roce 2011 činit více než 24 milionů korun.

Boj s korupcí a centralizace nákupů

Ministerstvo životního prostředí zřídilo specializovaný odbor veřejných zakázek, který připravil novou směrnici o zadávání veřejných zakázek. Ta proces zadávání centralizuje a využívá centrálních nákupů v resortu. Na podzim roku 2010 tak MŽP nakoupilo 27 automobilů Škoda Fabia za cenu 7,5 milionů korun (cena cca o 20 % nižší než cena srovnatelně vybavených vozů na běžném trhu). Centrálním nákupem elektřiny v říjnu 2010 pak MŽP ušetřilo víc než 3 miliony korun, u energie nízkého napětí je úspora 28 % oproti minulému období, u vysokého napětí 50 %.

Ministerstvo dále zřídilo protikorupční linku, na kterou jsou přijímány stížnosti občanů. Vedle jednotné databáze smluv a vytvoření archivu veřejných zakázek na webových stránkách Ministerstva životního prostředí byla také schválena nová Strategie ministerstva životního prostředí v boji proti korupci 2011. Ta navazuje na Aktualizovaný protikorupční program ministerstva životního prostředí a Strategii vlády ČR v boji proti korupci na období 2011-2012.

Zlepšování kvality ovzduší v Česku a ozdravné pobyty

Kvalitě ovzduší na území celé ČR je věnována maximální pozornost. Ministerstvo již více než dva roky intenzivně pracuje na novém zákoně o ochraně ovzduší. Návrh zákona byl projednán legislativní radou vlády a v nejbližší době by měl být projednán vládou. K novým nástrojům navrhovaného zákona patří zejména kompenzační opatření, zpřísnění emisních limitů a technických požadavků na provoz zdrojů znečišťování ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší a nízkoemisní zóny, umožňující regulaci dopravy při zhoršení kvality ovzduší.

Ministerstvo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí vytvořilo nový dotační titul, který slouží k financování ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pobytů se zúčastnilo už 475 dětí, do projektu se zapojilo 25 škol, celkem by mělo odjet na pobyt víc než 3100 dětí.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji

Ministr Tomáš Chalupa představil akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2011, který stanovuje komplexní soubor konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší. Ministerstvo životního prostředí již uzavřelo (s ArcelorMittal a.s., BorsodChem a.s.) a bude dále uzavírat dobrovolné dohody s významnými podniky v Moravskoslezském kraji (před podepsáním je Biocel Paskov a.s.), které přispějí ke snižování negativního vlivu jejich výroby na kvalitu ovzduší.

Memoranda s městy a obcemi

Ministerstvo životního prostředí uzavřelo rovněž společné memorandum s Moravskoslezským krajem a vybranými městy regionu, jehož cílem je další zlepšení kvality ovzduší v regionu. Jedním z bodů memoranda je zapojení nezaměstnaných do společného úsilí snižování prašnosti v ulicích. Zásadním impulsem k realizaci opatření vedoucích ke snižování znečištění ovzduší je finanční podpora. Ministerstvo proto umožnilo jak obcím, tak průmyslovým podnikům čerpat na tato opatření prostředky z evropských zdrojů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí - jsou pro ně alokovány 4,5 miliardy korun.

Snížení byrokracie a administrativní zátěže

Ministerstvo předložilo návrh na zjednodušení a zpřehlednění 96 právních předpisů. Systematickou realizací byl snížen objem nutné administrativy o téměř 42 %. Realizace tzv. ekoauditu probíhá průběžně.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí