zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Priemyselné znečistenie stálo Európu v roku 2009 takmer 169 miliárd Eur

01.12.2011
Ovzduší
Zdraví
Priemyselné znečistenie stálo Európu v roku 2009 takmer 169 miliárd Eur

Znečistenie ovzdušia pochádzajúce z 10 000 najväčších znečisťujúcich zariadení stálo Európanov v roku 2009 102 až 169 miliárd EUR. Pričom za polovicu z celkových nákladov na odstraňovanie škôd (51 až 85 miliárd EUR) bolo zodpovedných iba 191 zariadení. Toto je jeden zo záverov novej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorá analyzovala náklady na odstraňovanie škôd na životné prostredie a zdravie vznikajúce v dôsledku znečistenia ovzdušia. Správa Odhalenie nákladov na znečistenie ovzdušia z priemyselných zariadení v Európe poskytuje zoznam zariadení, ktoré prispeli najväčšou mierou k uvedeným nákladom.

,,Naše analýzy odhaľujú vysoké poplatky za znečistenie pochádzajúce z elektrárni a veľkých priemyselných závodov. Odhadované náklady sú kalkulované z podkladov jednotlivých zariadení. Využitím existujúcich nástrojov sme poukázali na niektoré skryté výdavky vyplývajúce zo znečistenia s ohľadom na zdravie a životné prostredie. Nemôžme si dovoliť ignorovať tieto otázky," povedala o správe výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry Jacqueline McGlade.

Medzi priemyselné zariadenia, na ktoré sa vzťahujú analýzy patria veľké elektrárne, rafinérie, priemyselné spaľovne a spracovateľské podniky, odpadové hospodárstvo a niektoré poľnohospodárske činnosti. Najväčšou mierou k nákladom na odstraňovanie škôd prispievajú emisie z elektrární (cca 66 - 112 miliárd EUR), výrobné procesy (23 - 28 miliárd EUR) a priemyselné spaľovanie (8 - 21 miliárd EUR). Medzi sektory vylúčené z analýzy EEA patrí doprava, domácnosti a väčšina poľnohospodárskych činností - ak by tieto boli zahrnuté, náklady na odstránenie znečistenia, by boli ešte vyššie.
Závery
  • Znečistenie ovzdušia pochádzajúce zo spomenutých zariadení stálo v roku 2009 každého Európana v priemere 200 až 300 EUR.
  • Krajiny s množstvom veľkých zariadení ako Nemecko, Poľsko, Veľká Británia, Francúzsko a Taliansko prispievajú najväčšou mierou k celkovým nákladom na škody. Ak by náklady na škody odrážali produktivitu národných ekonomík, významne by sa zmenilo poradie krajín. Emisie z krajín ako Bulharsko, Rumunsko, Estónsko, Poľsko a Česká republika by v tom prípade hrali dôležitejšiu úlohu.
  • Väčšinu nákladov na odstraňovanie škôd spôsobuje malý počet zariadení. Za tri tretiny z celkových nákladov sú zodpovedné emisie zo 622 priemyselných zariadení, čo činí 6 % z celkového množstva zariadení. Tieto zariadenia vypúšťajú najväčšie množstvo znečisťujúcich látok.
  • Emisie oxidu uhličitého (CO2) prispeli v roku 2009 63 miliónmi EUR k celkovým nákladom na odstraňovanie škôd. Náklady na odstraňovanie škôd spôsobené znečisťujúcimi látkami (oxid siričitý (SO2), amoniak (NH3), prachové častice (PM10), oxid dusíka (NOx)) zodpovednými za kyslé dažde a respiračné ochorenia predstavujú 38 - 105 miliónov EUR ročne.
Kalkulácia nákladov z emisií
Správa využíva verejne prístupný Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR). Analýza je postavená na existujúcich politických nástrojoch a metódach, napríklad metódy Európskej komisie - Čistý vzduch pre Európu. Pri výpočtoch bolo hodnotených takmer 10 000 zariadení reportujúcich do E-PRTR registra.

Medzi hodnotené znečisťujúce látky patria regionálne znečisťujúce látky (NH3, NOx, PM10, SO2, prchavé organické látky (NMVOCs)), ťažké kovy (arzén, kadmium, chróm, olovo, ortuť a nikel), organické polutanty (benzol, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAHs), dioxíny a furány) a oxid uhličitý.

Niektoré aspekty poškodzujúce zdravie a životné prostredie spojené s vystavením sa látkam znečisťujúcim ovzdušie sú z tejto štúdie vylúčené. Napríklad v súvislosti s regionálnymi znečisťujúcimi látkami v ovzduší by malo hodnotenie zahŕňať aj aspekty ako je hodnotenie ekologických vplyvov a poškodzovanie významných kultúrnych pamiatok a budov kyslými dažďami. Správa sa nezaoberá výhodami, ktoré prinášajú priemyselné podniky, napríklad zamestnanosť a daňové príjmy.

Správa No 11/2011Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe je k dispozícii v elektronickej podobe v anglickom jazyku na webovej stránke: http://www.eea.europa.eu.
Viac informácií

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ASIO, spol.s r.o.
24
11. 2017
24.11.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
ASIO, spol.s r.o.
15
12. 2017
15.12.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
Vodní zdroje Ekomonitor
6
2. 2018
6-7.2.2018 - Konference
hotel DAP, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí