zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nahlédnutí pod pokličku: Centrální dispečink Brněnských vodáren a kanalizací

29.07.2012
Pitná voda
Nahlédnutí pod pokličku: Centrální dispečink Brněnských vodáren a kanalizací

Centrální vodohospodářský dispečink si lze představit jako nervové centrum složitého organismu, které přijímá různé impulsy zvenčí a sbírá provozní data z interního monitorovacího systému brněnské vodárenské soustavy, reaguje na ně a vysílá zpětné signály tak, aby tento složitý mechanismus fungoval jak má a jak se od něj očekává.

Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., který je umístěn v úpravně vody v Brně-Pisárkách, je ve velkém množství případů prostředníkem styku naší společnosti s veřejností. Zajišťuje nepřetržitou 24 hodinou službu jak ve všední dny, tak i o sobotách, nedělích a o svátcích. Zákazníci - občané města Brna, organizace, úřady nebo i policie se obracejí na centrální vodohospodářský dispečink v případech, když potřebují pomoc nebo informaci související se zásobováním vodou a odváděním odpadních vod (výpadky vody, nízký tlak, prosakování potrubí). V případě, že jde o poruchu námi poskytovaných služeb, má centrální vodohospodářský dispečink povinnost podniknout konkrétní kroky k jejich odstranění. Pokud jde o dotaz nebo stížnost nespadající do rámce činností zajišťovaných dispečinkem, je zákazníkovi poskytnuta rada, kam se obrátit. Rozhovory se zákazníky vyžadují na obsluze dispečinku značnou dávku diplomacie a trpělivosti - např. když je třeba přesvědčit zákazníka, že kapající kohoutek u dřezu mu vymění za úhradu instalatér, nikoliv zdarma naše společnost.

Třísměnný provoz dispečinku je zajišťován pěti pracovníky - dispečery, mezi jejichž hlavní činnost patří zejména: řízení uzavírání potrubí při poruchách na síti, stanovení důležitosti poruch a pořadí jejich oprav, zajišťování náhradního zásobování vodou v případě poruchy, zajišťování osvětlení vodovodních a kanalizačních výkopů v noci a jejich kontrola, v naléhavých případech mobilizování pohotovosti k nástupu na opravu i mimo denní směnu, vedení evidence o veškerých činnostech prováděných na vodovodní a kanalizační síti, a to nejen našimi zaměstnanci, ale i dodavatelskými firmami.

Důležitou složkou činnosti dispečinku je sledování a řízení distribuce vody v celé brněnské vodárenské soustavě - dodávky vody do cca 55 vodojemů na vodovodní síti, udržování předepsaných hladin, řízení provozu cca 30 bezobslužných čerpacích stanic a sledování průtoků a tlaků na důležitých monitorovaných místech vodovodní sítě. S tím souvisí i nárokování potřebné dodávky vody ze zdrojů - podzemního zdroje v Březové nad Svitavou, úpravny vody Švařec, případně rezervního zdroje úpravny vody Pisárky.

Centrální vodohospodářský dispečink byl vybudován v 70. letech a původní zařízení již bylo morálně zastaralé a neumožňovalo jeho další rozšíření a rozvoj. Proto bylo rozhodnuto o pořízení zcela nového, monitorovacího a řídícího systému a současně s tím i fonického radiového systému. Nový dispečink byl realizován v letech 1995 - 1997. Dodatečně bylo rozhodnuto o začlenění do tohoto centrálního vodohospodářského dispečinku i řízení nově postaveného Vírského oblastního vodovodu, který původně měl mít dispečink samostatný.

Objemově i finančně nejobsáhlejší částí stavby nového centrálního vodohospodářského dispečinku je vlastní monitorovací a řídící systém. Při jeho návrhu a realizaci se vycházelo z těchto hlavních požadavků a předpokladů:

  • zachovat a zlepšit stávající technologické vazby mezi jednotlivými druhy objektů vodárenské a kanalizační sítě
  • nahradit různé druhy spojení mezi jednotlivými objekty vodárenské a kanalizační sítě vzájemně a do centra homogenní radiovou datovou sítí
  • vzhledem k rozsahu systému a počtu objektů zachovat v co nejvyšší míře ověřený a dosud funkční systém místních automatik chodu čerpacích stanic a doplnit jej pouze tak, aby přechod na plné řízení mohl být prováděn následně dle kapacit Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
  • výrazně povýšit monitorovací část systému za účelem zvýšení informovanosti centrálního vodohospodářského dispečinku a další obsluhy o stavu vodárenské a kanalizační soustavy
  • zajistit možnost dálkového ovládání čerpacích stanic a nejdůležitějších armatur z centra
  • zajistit nouzové režimy chodu v případě výpadků spojení, tj. při přerušení technologických vazeb
  • povýšit a zjednodušit úroveň vedení záznamů, vykazování a bilancování
  • zajistit možnost střídavého řízení a monitorování kanalizační soustavy mezi centrálním vodohospodářským dispečinkem v Pisárkách a podružným kanalizačním dispečinkem v Modřicích
  • zajistit maximální spolehlivost celého systému.

Součástí akce bylo i vybudování nových prostor pro centrální vodohospodářský dispečink, včetně jeho technického a dalšího zázemí, které vytvářejí ucelenou prostorovou jednotku o ploše 356 m2 se selektovaným přístupem. Srdcem tohoto prostoru je místnost technického zázemí, ve které jsou umístěny hlavní centrální technické prostředky centrálního vodohospodářského dispečinku a vlastní dispečerský sál.

Hlavním cílem obnovy technických zařízení sloužících pro zajištění funkce centrálního vodohospodářského dispečinku bylo zajistit spolehlivou dodávku vody do všech zásobovaných oblastí, včetně vedení příslušných záznamů a statistik o této činnosti a o evidenci veškeré činnosti probíhající na vodárenské a kanalizační infrastruktuře s dopadem na dodávku služeb a ke spokojenosti všech našich zákazníků.

ZDROJ: BVK a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí