zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

10.10.2012
Politika
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 10. října 2012 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


K projednání s rozpravou:

16.
Stanovisko Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 "Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky"
č.j. 924/12
Předkládá: ministr zemědělství

K projednání bez rozpravy:

21.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
č.j. 1003/12
Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Pro informaci:

3.
Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody
č.j. 1020/12
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví

4.
Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 10/14 "Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady"
č.j. 1008/12
Předkládá: ministr životního prostředí

5.
Informace o průběhu a výsledcích jedenáctého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (6. - 13. července 2012, Bukurešť, Rumunsko)
č.j. 1004/12
Předkládá: ministr životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí