zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pitná voda - co dělat když?

15.10.2012
Pitná voda
Pitná voda - co dělat když?

Co dělat v případě překročení limitních hodnot ukazatelů pitných vod (nejčastěji se jedná o mikrobiologické ukazatele a obsah železa) v nové přípojce veřejného vodovodu?

 • V případě, že se jedná o novou přípojku veřejného vodovodu a nevyhovující bakteriologické ukazatele CPM 22° a 36°C, event. obsah železa, nebylo nové potrubí dostatečně vypláchnuté - nutno proplachovat např. malým proudem přes noc a požádat o nový odběr a kontrolu vzorků vody.

Co dělat v případě překročení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů pitných vod v soukromé studni?

 • V případě, že se jedná o soukromou studnu a překročení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů CPM 22°C a 36°C, pravděpodobně pomůže jednorázová desinfekce Savem nebo Sagenem, po desinfekci a odčerpání vody ze studny je opět potřeba požádat o nový odběr a kontrolu vzorku vody. V případě, že se jedná o překročení limitních hodnot koliformních bakterií, doporučuje se mechanické vyčištění studny, desinfekce a odčerpání vody, nový odběr a kontrola vzorku vody. V případě, že se objeví Escherichia Coli a enterokoky, jednorázová desinfekce s největší pravděpodobností nepomůže. Je nutné posouzení studny na místě odborníkem, zda je možné zamezit nátoku znečišťujícího fekálního znečištění do studny, nutná je i celková sanace atd., kontinuální dezinfekce u větších zdrojů a pod., opět s následujícím novým odběrem a kontrolou vzorků vody.

Co dělat v případě překročení limitních hodnot chemických ukazatelů pitné vody (nejčastěji obsahu železa a dusičnanů) u soukromých studní?

 • V případě překročení obsahu železa u staré studny a starého potrubí je pravděpodobná příčina v silné korozi původně pozinkovaného čerpadla a potrubí. V tomto případě je nutná výměna čerpacího zařízení a potrubí a opět nový odběr a kontrola vzorků vody. V případě překročení obsahu dusičnanů u soukromých studní se doporučuje přepojení na veřejný zdroj vody. Malé filtry sloužící k jejich odstranění nejsou příliš vhodné řešení. U velkých zdrojů je možná technologická úprava prostřednictvím firmy EMPLA.

Mohu si odebrat vzorek pitné vody ze studny sám?

 • Pokud chcete výsledek jen pro vlastní informaci, můžete. Je ale nutné si v laboratoři vyzvednout potřebné vzorkovnice (zejména včetně sterilní lahve na mikrobiologii). Dozvíte se, jak máte odběr provést a vzorek uchovat, aby byl vzorek reprezentativní. V případě předkládání výsledku úřadům (např. při kolaudačním řízení) bude požadován nezávislý odběr školeným vzorkařem, např. odběrovou skupinou firmy EMPLA.

Co se skrývá pod zkratkou CHSK-Cr v protokolu o analýze odpadních vod a čím mohlo být způsobeno překročení její limitní hodnoty (např. limit kanalizačního řádu).

 • CHSK-Cr - je chemická spotřeba kyslíku jako míra znečištění organickými látkami (v restauraci se jedná např. nefunkční lapol, příliš vysoké množství mycího prostředku na nádobí, příliš vysoké množství pracího prostředku a pod.).
 • Analýzy vám zajistí např.:

  EMPLA AG spol. s r. o. - ochrana životního prostředí

  • EMPLA spol. s r. o. byla založena v roce 1991 a zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví. Společnost vlastní moderně vybavené Ekologické laboratoře č. 1110, akreditované národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
   V rámci zkvalitnění a rozšíření ekologických služeb byly veškeré odborné činnosti společnosti EMPLA spol. s r. o. od 1. 6. 2009 převedeny na novou společnost EMPLA AG spol. s r. o., která poskytuje služby v ochraně životního prostředí v plném rozsahu.
   Pořádání odborných seminářů a kurzů zajišťuje nadále společnost EMPLA spol. s r. o.
  • Poskytujeme komplexní služby v ochraně životního prostředí:
   - autorizované měření emisí, měření imisí a pachových látek
   - ekotoxikologické testování chemických látek a chemických přípravků Reach
   - posudky v oblasti analýzy znečištění ovzduší (rozptylové studie, odborné posudky)
   měření hluku, měření vibrací, hlukové studie, protihlukové opatření, měření faktorů pracovního prostředí
   - rozbory, odběry a analýzy vod a potravin
   - rozbory krmiv a rozbory hnojiv
   - rozbory zemin, sedimentů, odpadů a pevných materiálů
   - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ekotoxikologické testování výluhů
   - zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC)
   - studie posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), hodnocení zdravotních rizik
   - projektování, výroba a realizace ČOV a úpraven vod
   - školící a vzdělávací semináře, rekvalifikační kurzy
   - poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a zaměřené obecně na životní prostředí
  • Společnost patří ve svém oboru ochrana životního prostředí , v poskytování služeb, k předním pracovištím nejen v České republice, ale daří se jí získávat dobré odborné renomé i ve státech EU a zámoří. Je jedinou společností v České republice, která poskytuje ekologické služby v tak komplexním rozsahu. Životní prostředí a jeho ochrana jsou pro nás prvořadé.

ZDROJ: Empla.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí