Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

JAKÉ JSOU VÝSLEDKY KLIMATICKÉ KONFERENCE V PAŘÍŽI?

31.01.2016  |  117× přečteno      vytisknout článek

copOd 30. listo­padu do 12. prosince 2015 se v Paříži konala 21. konfe­rence smluv­ních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), známá také pod zkratkou COP21 (21st Confe­rence of the Parties)..

Hlavním cílem této konfe­rence bylo uzavřít mezi­ná­rodní dohodu, jež je právním rámcem pro globální klima­tickou poli­tiku na další dese­ti­letí. Její uzavření zavr­šilo něko­li­ka­leté mezi­ná­rodní jednání. Zase­da­jící země (téměř dvě stovky zemí světa) se shodly, že do konce století udrží globální otep­lo­vání pod hranicí 2 stupňů Celsia a budou se snažit směřovat k ještě nižšímu teplot­nímu cíli 1,5 stupně. A dále by měl svět také ve druhé polo­vině století dosáh­nout rovno­váhy mezi vypouš­tě­nými emisemi a emisemi přiro­zeně pohl­co­va­nými v přírodě tak, aby byly výsledné emise nulové.

Přísliby jednot­li­vých států nejsou závazné, důle­žitá teď bude imple­men­tace dohody. Nejprve ji musí ratifi­kovat nejméně 55 zemí a musí zahr­novat nejméně 55 % světo­vých emisí skle­ní­ko­vých plynů. Důle­žitou roli pro pravi­delné pěti­leté vyhod­no­co­vání národ­ních plánů a možné zvyšo­vání závazků, bude vhodně zvolený vyhod­no­co­vací mecha­nismus. Našli se i kritici, jenž výsledek jednání ozna­čili za málo ambi­ci­ózní.

Světové konfe­rence věno­vané změně klimatu se konají každo­ročně již déle než 20 let. Jejich cílem je zhod­notit imple­men­taci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a přicházet s novými kroky potřeb­nými k jejímu prove­dení.

 Jaké budou mít klimatické změny dopad pro Českou republiku?

 Poten­ci­ální nedo­statek vody je pro Českou repub­liku skutečně ten nejvíce alar­mu­jící problém. Podle centra výzkumu globální změny ,,Czech­Globe", která v České repub­lice funguje již řadu let, společ­nost začíná otázky klima­tic­kých změn vnímat daleko pozor­něji. Czech­Globe napří­klad spolu­pra­cuje na speci­álním projektu Inter­sucho, který se zamě­řuje na moni­to­ring sucha v země­dělské půdě. Systém slouží jednot­livým země­dělcům, kteří každý den dostá­vají infor­mace o obsahu vody v půdě na svých pozem­cích. Naproti častěj­šímu výskytu sucha můžeme očekávat četnější náhlé povodně. Je potřeba celkově změnit přístup a na změny klimatu se adap­tovat.

 

Hlavní témata konference

 o Stano­vení dlou­ho­do­bého cíle
Zúčast­něné země se dohodly, že svět by měl ve druhé polo­vině století dosáh­nout rovno­váhy mezi vypouš­tě­nými emisemi a emisemi přiro­zeně pohl­co­va­nými v přírodě tak, aby byly výsledné emise nulové (v roce 2030). Svého vrcholu by ovšem měly emise dosáh­nout co nejdříve, a pak už by mělo vypuš­těné množ­ství jen klesat.

o Mecha­nismus pro vyhod­no­co­vání
Ten by měl zajistit trvání klima­tické poli­tiky i po vypr­šení státy před­lo­že­ných závazků. Tyto závazky jsou zpra­vidla stano­veny na 10 až 15 let. Mecha­nismus by určil, jak často budou závazky vyhod­no­co­vány a pravi­delně přepra­co­vá­vány na základě nových poznatků či dostup­nosti nových tech­no­logií. Měl by sloužit také k navy­šo­vání dosa­vad­ních národ­ních cílů. Evropská unie se zasa­zuje o stano­vení pěti­le­tého cyklu pro tento mecha­nismus.

o Moni­to­ring a repor­ting
S mecha­nismem pro vyhod­no­co­vání je spojena proble­ma­tika moni­to­ringu. Aby bylo možné závazky států vyhod­no­covat, je třeba stanovit přesný a přehledný systém kont­roly a zavést pravidla pro podá­vání zpráv.

o Finance
Jsou další klíčovou otázkou vedle redukce emisí. Chudší země chtějí, aby jim bohatší země poskytly finanční pomoc, která jim umožní jak inves­tovat do čistých tech­no­logií a snížit emise skle­ní­ko­vých plynů, tak adap­tovat jejich infrastruk­turu na škody způso­bené změnou klimatu.

o Na co by měly být finance určeny?
Na snižo­vání emisí s využitím nových tech­no­logií.

 Důležití členové

 o USA
Americký příspěvek zahr­nuje snížení emisí uhlíku o 26 až 28 % do roku 2025 oproti roku 2005. Pro zají­ma­vost, Spojené státy americké patří histo­ricky k největším emitentům oxidu uhli­či­tého (ročně vypustí asi 17 tun CO2 na obyva­tele), proto je jejich závazkům věno­vána značná pozor­nost.

o Čína
Součástí čínského příspěvku je závazek, že do roku 2030 sníží své emise oxidu uhli­či­tého o 60 až 65 % oproti roku 2005. V současné době vypouští 7,4 tun emisí oxidu uhli­či­tého na hlavu za rok. Čínu dlou­ho­době trápí znečiš­těné ovzduší a smog zejména u velkých aglo­me­rací. Postup­nými refor­mami a restruk­tu­ra­li­zací průmyslu se proto snaží problémy řešit a v nedávné době se posta­vila do čela států zastá­va­jí­cích nutnost reakce na změny klimatu.

o EU
Ve svém příspěvku se zavá­zala snížit emise skle­ní­ko­vých plynů o 40 % do roku 2030 (oproti roku 1990) a zároveň by chtěla dosáh­nout snížení emisí o 80 až 95 % do roku 2050. V současné době EU vypouští asi 7,3 tun CO2 na hlavu a rok. Unie se staví do role světo­vého lídra v oblasti boje s klima­tickou změnou.

 Stanoviska

 Česká repub­lika se zavá­zala snížit emise u pracho­vých částic od roku 2020 o 16 % proti úrovni z roku 2005. Od roku 2030 o 60%. Česká repub­lika v současné době produ­kuje přibližně 12 tun emisí CO2 ekvi­va­lentu na osobu ročně a naším cílem je toto číslo výrazně snížit a přiblížit se průměru EU, což je 7 tun CO2 ekvi­va­lentu na obyva­tele.

Podle kritiků však dlou­ho­dobý cíl není dosta­tečně konkrétní a chybí závazné kroky, které by k němu vedly. Jsme na začátku konce éry fosil­ních paliv. Cíl udržet průměrnou globální teplotu výrazně pod dvěma stupni, ideálně pod jedním a půl stupněm, dává nejzra­ni­tel­nějším zemím šanci dopady změny klimatu lépe zvlád­nout.

Článek vznikl v rámci projektu ,,Počítáme s vodou" financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR. Více informací na téma HDV najdete na www.pocitamesvodou.cz a v případě dotazů kontaktujte naše poradce na poradna@ekocentrumkoniklec.cz.

Ofici­ální stránky konfe­rence:
http://www.cop21.gouv.fr/en

Autor: Silvie Drabinová


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist