Cesta k čistšímu ovzduší v Praze: Ministerstvo životního prostředí připravilo podmínky pro 1. nízkoemisní zónu v ČR

11. červenece 2014
Cesta k čistšímu ovzduší v Praze: Ministerstvo životního prostředí připravilo podmínky pro 1. nízkoemisní zónu v ČR

Náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž dnes podepsal s náměstkem primátora Prahy Jiřím Nouzou Dohodu o společném postupu v oblasti životního prostředí. Memorandum se týká spolupráce na snižování znečištění ovzduší v metropoli, které způsobuje hustá automobilová doprava, respektive zplodiny z výfuků aut. Praha proto zahájí kroky, které povedou k zavedení 1. nízkoemisní zóny v ČR, a to na základě spolupráce s MŽP.

Náměstek Jan Kříž s náměstkem pražského primátora Jiřím Nouzou podepsali dnes v rezidenci primátora dohodu o společném postupu v otázkách zlepšení životního prostředí na území hlavního města. Jedním z kroků, které k němu povedou, je i plán zavést tzv. nízkoemisní zónu (NEZ). Tedy oblast, do které nebudou moci vjíždět auta způsobující větší znečištění.

"U projektu nízkoemisních zón jsme se nechali inspirovat vyspělými státy, jako jsou Německo, Rakousko či Itálie, kde už podobný systém funguje. Zavedení těchto zón je jedním z možných způsobů, jak zlepšit kvalitu života ve městech, která sužuje nadměrná doprava. Praha je pilotním projektem a bude první nízkoemisní zónou v Česku. Ministerstvo je rovněž připraveno vyhlásit dotační titul na podporu zavádění nízkoemisních zón i v dalších městech a obcích. Bude to obdoba kotlíkových dotací ve smyslu spolupráce MŽP s obcemi a městy. Z programu plánujeme podporovat např. carsharing nebo cyklodopravu a další aktivity, které přispějí ke zlepšování ovzduší," prozradil náměstek ministra Jan Kříž.

Ministerstvo tento dotační titul otevře pro všechna města a obce v ČR, které na svém území podobné zóny zavedou. Financovaný bude z prostředků Státního fondu životního prostředí a dotčené obce.

"Naše společná jednání vedla k závěrům, že zavedení zmíněné zóny na území Prahy a první takovéto zóny v České republice je vhodným opatřením ke zlepšení kvality ovzduší v hustě obydlených oblastech. Praha se v této dohodě zavazuje podniknout kroky vedoucí ke schválení vyhlášky o zavedení nízkoemisní zóny na území HMP do 31. prosince 2014," doplnil náměstek primátora Jiří Nouza, který na pražském magistrátu vede pracovní skupinu k NEZ.

Pokud by k tomuto datu pražští zastupitelé vyhlášku schválili, zóna by podle zákona o ochraně ovzduší začala platit do 12 měsíců. Zákon tuto lhůtu stanovuje proto, aby se motoristé mohli na změnu připravit. Magistrát nyní pracuje na přípravě podkladů pro vydání obecně závazné vyhlášky, kterou bude nízkoemisní zóna vyhlášena. Vyhláška stanoví území NEZ a emisní kategorie vozidel, kterým bude vjezd do zóny povolen.

Cílem zavedení nízkoemisních zón je zlepšit kvalitu ovzduší především ve velkých a hustě osídlených městech, kde zplodiny zejména ze starších vozidel ohrožují zdraví obyvatel. Systém zmíněných zón počítá s emisními plaketami, které si budou muset na svá auta pořídit všichni řidiči, kteří budou do zón chtít vjíždět, a to na dopravním odboru nebo si je objednají písemně či elektronicky na místech, jež budou plakety nabízet. Známky budou stát několik desetikorun a budou se prodávat ve třech variantách podle toho, jakou emisní třídu auta splňují. Žadatelé musí k jejich získání předložit velký technický průkaz a povinné budou kromě českých i pro zahraniční řidiče.

V současné době ČR vyjednává s Německem, kde funguje podobný systém zón, o vzájemném uznávání emisních známek. Ministr Richard Brabec k tomu už dříve prozradil: "Ještě ke konci tohoto roku se chystá podpis česko-německého memoranda, díky kterému budou moci řidiči s českou emisní známkou vjíždět do německých nízkoemisních zón a němečtí zase do těch českých."

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů