ECHA zpřístupnila novou službu pro žadatele o povolení (autorizaci) s názvem partners service/služba partnerů

4. srpna 2014
ECHA zpřístupnila novou službu pro žadatele o povolení (autorizaci) s názvem partners service/služba partnerů

Smyslem nově zpřístupněné "služby partnerů" pro žadatele o povolení je, aby si mohli nalézt vhodného partnera pro vypracování svých žádostí o povolení.

ECHA uvítá, když společnosti, konsorcia, průmyslová sdružení a poradenské společnosti budou využívat webovou "službu partnerů", která umožní, aby si žadatelé o povolení mohli nalézt vhodného partnera pro vypracování svých žádostí o povolení.

Tato služba může být také využita ke komunikaci mezi dodavateli, klienty nebo k informaci jiných společností, které mají k dispozici možné náhrady.

Použití této služby je vymezeno pro chemické látky, uvedené na seznamu látek podléhajících povolení/autorizaci (příloha XIV nařízení REACH) a na látky, které jsou doporučeny k zahrnutí do tohoto seznamu.

Několik společností se již do této služby přihlásilo. Služba však bude užitečná, jestliže se do ní všichni potenciální žadatelé o povolení také přihlásí. ECHA proto prosí potenciální žadatele o povolení, aby tak učinili.

Tuto službu mohou zájemci využívat dvěma způsoby:

  1. k nalezení: identity případných žadatelů a jejich kontaktních údajů, informací o látkách, jejich použití, jejich úloze v dodavatelském řetězci a typu spolupráce, kterou žadatel o povolení hledá;
  2. k přidání informace/informací o přihlašovateli tak, aby jej ostatní mohli kontaktovat.

Všechny informace uvedené ve webovém formuláři budou zveřejněny.

Další informace naleznete na webu:

Služby partnerů pro žadatele

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů