Thajsko se mění a české firmy z řady oborů na tom mohou vydělat

Země bude muset investovat do energetiky a dopravy, porostou nároky na zdravotní péči, ale zvýší se i příjmy Thajců.

1. srpna 2014
Thajsko se mění a české firmy z řady oborů na tom mohou vydělat

Thajsko je ekonomicky stabilní, exportně výrazně orientovaná země s odpovídající úrovní domácí poptávky. Thajská ekonomika má dostatečné množství přírodních zdrojů a pracovní síly, dobrou infrastrukturu a moderní dopravní kapacitu.

Thajsko patří mezi nejvýznamnější destinace českého exportu ve Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). V roce 2013 český export do Thajska podle statistik dosáhl hodnoty 156,05 milionu dolarů.

Poté, co se thajská ekonomika vzpamatovala z katastrofálních záplav, její ekonomický růst koncem roku 2012 dosáhl 6,5 procenta. Za celý rok 2013 se však růstové tempo snížilo na 2,9 procenta. Pro rok 2014 odhaduje thajská centrální banka (Bank of Thailand) ekonomický růst země na úrovni 2,7 procenta a thajské ministerstvo financí na 2,6 procenta.

NÍZKÁ INFLACE I NEZAMĚSTNANOST

Struktura thajského hrubého domácího produktu se již podobá struktuře vyspělých zemí s výraznou převahou služeb (45 procent HDP) a průmyslu (43 procent HDP).

Rozvojový charakter thajské ekonomiky potvrzuje stále ještě neúměrně vysoký podíl zaměstnanosti obyvatel v zemědělském sektoru. Přestože se zemědělství podílí na tvorbě HDP jenom 12,4 procenta, je v něm zaměstnáno téměř 42 procent pracovních sil.

Nezaměstnanost se pohybuje na úrovni 0,6 procenta. Inflace je relativně nízká, předpoklad na rok 2014 činí 2,5 procenta.

Thajská ekonomika si dál udržuje nízkou zadluženost. Dluh i přes masivní investice na podporu farmářů či venkovského obyvatelstva nebo do infrastruktury zatím nepřesahuje 50 procent HDP země.

Mezi hlavní obchodní partnery Thajska patří kromě členů sdružení ASEAN také Japonsko, Evropská unie, Spojené státy a Čína. Obchod Thajska se sdružením ASEAN dosáhl v roce 2013 objemu 100 miliard dolarů. Z toho thajský export představoval 58,3 miliardy, zatímco dovoz pouze 41,7 miliardy dolarů.

V rámci sdružení ASEAN je thajská obchodní výměna zaměřena zejména na Malajsii, Indonésii, Singapur a Vietnam. Thajsko patří k významným exportérům průmyslových výrobků - automobilů a jejich dílů, počítačové techniky a spotřební elektroniky. Je však současně největším světovým výrobcem rýže, významnou pozici rovněž zaujímá v exportu rybích produktů a kuřecího masa. V thajském dovozu převládají stoje a dopravní prostředky a dále polotovary a paliva (ropa a zemní plyn).

ROZVOJ DOPRAVY I ZDRAVOTNICTVÍ

Thajské investice v rámci sdružení ASEAN jsou relativně nízké. K největším investorům v Thajsku patří především Singapur a Malajsie, na druhé straně Thajsko nejvíce investuje v Myanmaru (Barmě), Laosu a také Kambodži.

Ekonomický rozvoj Thajska bude v nejbližších letech hnán zejména následujícími faktory, které zároveň představují příležitosti pro české exportéry:

Za prvé půjde o rozvoj proexportně založené výroby, který bude vyžadovat další investice do základní infrastruktury země, jako jsou energetika a doprava.

Za druhé bude důležitou roli hrát stárnutí populace, které bude zvyšovat nároky na zdravotní péči nad rámec již dnes významného podílu zdravotní turistiky.

Za třetí velikost trhu a růst průměrných příjmů budou zvyšovat poptávku po potravinách a rychloobrátkovém zboží. A za čtvrté poroste význam ochrany životního prostředí.

DOHODA O VOLNÉM OBCHODU

Význam thajského trhu pro české exportéry nepochybně poroste po roce 2015, kdy má vzniknout společný trh zemí ASEAN (AEC, tedy celým názvem ASEAN Economic Community).

Dalším faktorem, který výrazným způsobem může ovlivnit český vývoz do Thajska, je připravovaná dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Thajskem.

Čeští vývozci, obdobně jako i exportéři z ostatních zemí EU, se po sjednání této dohody mezi unií a Thajskem budou moci vyrovnat s pozicí vývozů například z Číny, Japonska, Korejské republiky, Austrálie, Nového Zélandu a Chile či dalších zemí, se kterými má Thajsko již dohody o volném obchodu uzavřené.


Vladimír Bärtl
náměstek ministra průmyslu a obchodu
press@mpo.cz

Obory zajímavé pro podnikání v Thajsku

Energetika:

Klasická - hlavně plyn, ropa, méně uhlí, kombinované cykly, vodní (včetně projektů v Laosu financovaných Thajskem, ze kterých je dodávána elektřina do Thajska). Roste využití alternativních energií - biomasa, solární elektrárny, voda, vítr.

Dopravní infrastruktura:

Bývalá vláda připravila ambiciózní plán rozvoje dopravní infrastruktury na léta 2014 až 2020 v objemu kolem 80 miliard USD. V současné době je tento plán pozastaven, ale je velmi pravděpodobné, že k jeho realizaci (v revidované podobě) příští vláda přistoupí. Naléhavě nutná je zejména modernizace železnic, a to jak tratí, tak i vozového parku.

Environmentální technologie:

Thajsko prošlo fází vybudování robustní průmyslové základny, která je hlavním tahounem rozvoje, a v současné době začíná klást zvýšený důraz na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je nezbytná i z důvodů zachování silného podílu turistiky na HDP.

Vodní hospodářství:

Zemi sužují záplavy, které si čas od času vyžádají rozsáhlé investice do protipovodňových opatření. Porostou investice do výroby a distribuce pitné i průmyslové vody, čistíren odpadních vod a čerpadel.

Automobilový průmysl:

Thajsko plánuje zvýšit výrobu automobilů ze stávajících cca 2,2 milionů kusů ročně na 3 miliony do roku 2020. Tento záměr povede k další potřebě dovozu jak technologií a strojů, tak i komponentů pro potřeby automobilového průmyslu.

Strojírenství:

Možnosti dodávek veškerého strojírenského sortimentu, ve kterém je český výrobek na světové špičce a je schopen konkurovat nejenom předním evropským výrobcům, ale zejména japonským a korejským.

Letecký průmysl:

Potenciál pro malá letadla české provenience existuje, jeho realizace však vyžaduje dlouhodobé systematické úsilí.

Obranný průmysl:

Český obranný průmysl tradičně dodává na thajský trh. V nejbližších letech čeká thajské ozbrojené síly výměna cvičných letounů české výroby L-39. Existuje zde mimořádná příležitost pro českého výrobce nové generace těchto letadel. Příležitosti existují pro výrobce trenažérů, pasivních či aktivních radarů, ručních zbraní a střeliva a další vojenské a bezpečnostní techniky.

Zdravotnictví:

Thajské zdravotnictví se dynamicky rozvíjí. Vedle péče o domácí obyvatelstvo se Thajsko stalo významnou zdravotní destinací nejenom pro okolní asijské země, ale i z oblasti Středního východu.

Potraviny a rychloobrátkové zboží:

Výrobky, které mají globální dosah, silnou značku, jsou "trendy".

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů