Fukušima a japonská jaderná energetika v létě 2014

V polovině července japonský úřad pro jadernou bezpečnost NRA schválil bezpečnostní opatření první dvojice jaderných bloků...

23. srpna 2014
Fukušima a japonská jaderná energetika v létě 2014
Jde o reaktory elektrárny Sendai. Japonsko se tak vydalo na cestu k opětnému využívání jaderné energie, i když se nepředpokládá, že by tyto bloky zahájily provoz dříve než v říjnu 2014.


Podívejme se, jaká je situace ve Fukušimě a japonské jaderné energetice v polovině tohoto roku. Je třeba říci, že pokrok v současnosti probíhá díky dlouhodobějšímu a náročnému úsilí. Změny k lepšímu jsou tak pozvolnější a nedochází k dramatickým změnám. Nejdříve se zaměřme na situaci v samotné elektrárně.


Průběh vyklizení bazénů pro vyhořelé palivo jednotlivých bloků

Zvětšit obrázek
Ovládací panel systému, který odčerpává spodní vodu ze dvanácti studní a poté ji pomocí něj lze po kontrole případně vypustit do moře (zdroj TEPCO).

Jako zlomová událost bylo v předchozích částech cyklu (zde, zde, zde, zde a zde) označeno úspěšné zahájení vyklízení bazénu u čtvrtého bloku. To probíhalo v první půli roku 2014 velice úspěšně. Koncem června už bylo odvezeno celkově 1188 palivových souborů z celkových 1533. V bazénu tak zůstalo 165 vyhořelých a 180 nepoužitých palivových souborů. Od 1. července do začátku září bude přestávka, při které probíhá kontrola jeřábů využívaných na přepravu kontejnerů a palivových souborů.

Jeden problém se však objevil. Ve společném bazénu, kam se palivové soubory z bazénu čtvrtého bloku přepravují, není dostatek místa. Předpokládalo se, že se část starších palivových souboru, které produkují menší tepelný výkon, z něho přemístí do kontejneru a uloží se do suchého skladu. Zdrželo se však posuzování bezpečnosti příslušných kontejnerů a nepodařilo se tak uvolnit dostatek místa pro všechny palivové soubory ze čtvrtého bloku.


Nově vybrané náhradní řešení spočívá v tom, že nepoužité palivové soubory, které mají nízkou radioaktivitu a představují minimální riziko, se přemístí na šestý blok, který nebyl během cunami a následné havárii poškozen. Nepoužitých souborů je 180 a s jejich převážením se začne po vyklizení všech vyhořelých palivových souborů, Tedy s největší pravděpodobností v listopadu 2014. Bazén čtvrtého bloku by měl být prázdný nejpozději do konce roku.


U dalších bloků se jejich vyklizení připravuje. U třetího bloku se uklidila suť a odstranily trosky horní části budovy. Dokončuje se uklizení a vyčištění celého čtvrtého patra a vyklízí se vše, co popadalo do bazénu. Společnost TEPCO poslala na úřad pro jadernou bezpečnost NRA ke schválení konstrukci nové horní části budovy a systémů jeřábů, které by umožnily vyklizení bazénu. Budova bude posazena na původní dolní část a je navržena tak, aby byla oddělena od prostor nad zničeným reaktorem, kde je vysoká radioaktivita. Musí se také řešit problém s kontaminací, která je zde mnohem vyšší než u čtvrtého bloku. Stejně jako u čtvrtého bloku se kontejnery po naplnění palivovými soubory v bazénu dopraví do míst, které i původně sloužily k dopravě těžkých předmětů z reaktorové budovy i do ní. Jeřáb pro přepravu kontejnerů dokáže manipulovat s objekty s hmotností až 50 tun. Jedná se o novou konstrukci, stejně jako u systému, který bude manipulovat s palivovými soubory a umisťovat je do kontejneru. V případě tohoto bloku se bude používat menší kontejner, než u čtvrtého bloku. Vleze se do něj pouze sedm palivových souborů. Po schválení plánu vyklizení bazénu úřadem NRA bude zahájeno budování konstrukce a instalace jeřábů.

Zvětšit obrázek
Vyklízení bazénu s vyhořelým palivem u čtvrtého bloku (zdroj TEPCO).

V tomto měsíci by se mělo zahájit rozebírání provizorní lehké horní části budovy prvního bloku a likvidace trosek zničené původní horní části těžkou technikou. Uvnitř budovy se provedla řada opatření, která zabraňují přesunu radioaktivních látek mezi jednotlivými patry. Po dokončení odstranění trosek by se podobně jako u čtvrté a třetí budovy postavila nová pevnější horní část budovy a instalovaly jeřáby potřebné pro transport.

Je však otázka, zda a kdy bude tato operace zahájena. Objevila se totiž podezření, zda právě demolice horní části budovy třetího reaktoru a odklízení vysoce radioaktivních trosek nevedlo ke zvýšení kontaminace cesiem 137 ve městě Minami Soma. Tam se u některých rýžových polí sklidila v minulém roce rýže s aktivitou cesia 137 překračující limit 100 Bq/kg. Nyní se objevily úvahy, zda to nebyl vliv úniku radioaktivity během likvidace trosek z horní části budovy třetího bloku, která kulminovala právě v létě minulého roku. Je sice značně nepravděpodobné, aby tak masivní únik, který by se projevil v desítky kilometrů vzdáleném Minami Soma, nezaznamenaly dozimetrické systémy v elektrárně, ale je třeba vše důkladně prověřit. A hlavně zajistit, aby při pracích na odklízení trosek z prvního bloku žádné nebezpečí kontaminace nehrozilo.

Pokračování článku naleznete zde: www.osel.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů