Čtvrtek, 30. listopadu 2023

29. srpen - Mezinárodní den proti jaderným testům

Mezinárodní den proti jaderným testům se slaví 29. srpna. Byl ustanoven 2. prosince 2009 na 64. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů rezolucí, která  vyzývá ke zvýšení povědomí ,,o účincích zkušebních výbuchů jaderných zbraní nebo jakýchkoli jiných jaderných výbuchů a nutnosti jejich zastavení jako jednoho z prostředků k dosažení cíle světa bez jaderných zbraní".

29. srpen - Mezinárodní den proti jaderným testům

Rezoluci inicioval Kazachstán spolu s několika sponzory a spolusponzory, aby si připomněli uzavření Semipalatinského jaderného testovacího místa 29. srpna 1991. Po ustanovení Mezinárodního dne proti jaderným testům se v květnu 2010 všechny smluvní strany Smlouvy o nešíření jaderných zbraní zavázaly ,,dosáhnout míru a bezpečnosti světa bez jaderných zbraní".

Ve dnech 27. - 29. srpna 2012 se ve městech Astana, Semey a Kurčatov konala mezinárodní konference ,,Od zákazu jaderných zkoušek do světa bez jaderných zbraní", věnovaná k Mezinárodnímu dni proti jaderným zkouškám a 21. výročí uzavření jaderného testovacího místa Semipalatinsk.

Z tribuny konference prezident republiky Kazachstán N.A. Nazarbajev oznámil zahájení mezinárodního projektu ,,ATOM" (Abolish Testing: Our Mission), vyzval účastníky konference a všechny lidi dobré vůle na podporu projektu ,,ATOM" podepsáním elektronické petice vládám světa s výzva navždy opustit jaderné testy. Hlava státu znovu vyzvala k brzkému vývoji a přijetí Všeobecné deklarace světa bez jaderných zbraní.

Cílem projektu ATOM je dosáhnout skutečné a trvalé změny shromážděním lidí z celého světa v boji za konečné ukončení testování jaderných zbraní a v konečném důsledku osvobození světa od jaderných zbraní.
V rámci projektu může kdokoli na Zemi, kdo se staví proti jaderným zbraním, podepsat petici online a tím pomoct vládám po celém světě, které požadují trvalé ukončení jaderných zkoušek, dosáhnout brzkého vstupu v platnost Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, a tak učinit důležitý krok směrem k budování světa bez jaderné hrozby.

Smlouva o zákazu jaderných zbraní (též TPNW z anglického Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) je první právně závaznou mezinárodní dohodou, která v úplnosti zakazuje jaderné zbraně, přičemž konečným cílem je jejich celkové odstranění. Byla přijata dne 7. července 2017, otevřena k podpisu dne 20. září 2017 a vstoupila v platnost dne 22. ledna 2021.

Pro ty státy, které jsou jejími smluvními stranami, smlouva zakazuje vývoj, testování, výrobu, hromadění, rozmisťování, převádění, používání a hrozbu použití jaderných zbraní, jakož i asistenci a podporu zakázaných činností. Státům vyzbrojeným jadernými zbraněmi, které se připojují ke smlouvě, tato určuje časový rámec pro jednání vedoucí k ověřené a nevratné likvidaci jejich programů jaderných zbraní.

Zdroj: s využitím materiálů https://en.wikipedia.org/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů