zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář EIA - připravované změny v posuzování vlivů na životní prostředí

22.08.2014
EIA
Firemní ekologie
Pozvánka na seminář EIA - připravované změny v posuzování vlivů na životní prostředí

Seminář bude zaměřen zejména na problematiku změněného přístupu k procesu hodnocení vlivů na životní prostředí - procedury, charakter výstupu - závaznost stanoviska, možnosti odvolání a soudních přezkumů ap.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný připravovaným změnám procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Účelem semináře je seznámit účastníky se změnami v pojetí posuzování vlivů na životní prostředí, které jsou vyvolány požadavkem Evropské unie na důslednou aplikaci evropských principů posuzování vlivů na ŽP v právním řádu České republiky.
Novela zákona č. 100/2001 Sb. byla připravována relativně dlouho. Návrh novely prošel připomínkovým řízením v ČR, ale nebyl akceptován Evropskou komisí. MŽP poté zapracovalo připomínky EK do nového návrhu novely, který byl projednán se souhlasem Legislativní rady Vlády ČR ve zrychleném připomínkovém řízení. Novela musí být přijata a být účinná do konce roku 2014, jinak bude ČR vystavena finančním sankcím.
Návrh změn obsahuje řadu prvků, které mohou podstatně ovlivnit průběh přípravy a realizace záměrů posuzovaných podle zákona procesem EIA. Jde např. o změnu charakteru výstupu z procesu posuzování ze stanoviska na závazné stanovisko (s dopady posle správního řádu), otevření nebo rozšíření možnosti odvolání nebo soudních žalob proti závaznému stanovisku nebo výsledku zjišťovacího řízení, změny v podmínkách účasti veřejnosti v celém procesu posuzování.
Obsahem semináře bude výklad toho, jak bude nově probíhat proces posuzování jednotlivých záměrů - oznamování podlimitních záměrů, zjišťovací řízení, plné posuzování záměrů dle novelizovaného zákona č. 100/2001 Sb.
Seminář je určen pro podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za přípravu investic, sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí a další zájemce.


Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:
Ing. Josef Marek
environmentální poradce, Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudků EIA

PROGRAM SEMINÁŘE

EIA - připravované změny v posuzování vlivů na životní prostředí

10. září 2014 - středa - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 11.30 Přednášky - Výklad nově pojatých procesních kroků při posuzování
vlivů na životní prostředí s ohledem na navrhované změny
11.50 - 13.00 Přednášky - Změny právní úpravy dalších zákonů (stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně přírody a krajiny)
13.10 - 14.00 Příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Seminář bude zaměřen zejména na problematiku změněného přístupu k procesu hodnocení vlivů na životní prostředí - procedury, charakter výstupu - závaznost stanoviska, možnosti odvolání a soudních přezkumů ap. Na konkrétních případech budou demonstrována na problematická místa, která se mohou objevit důsledku aplikace navrhovaných změn výše uvedených právních předpisů.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 5. září 2014.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín semináře a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 3583647001/5500, variabilní symbol 2014901.
Naše IČO: 47145668, DIČ: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na semináři předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo u registrace. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvají 20 nebo 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky nebo autobusem 108 (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
10. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
10
2. 2022
10-12.2.2022 - Veletrh, výstava
Praha 9 - Letňany
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí