Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

Dne 22. 8. 2014 vstoupilo v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 9 látek podléhajících povolení pro určitá použití (Úřední věstník 19. 8. 2014).

Nové nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. 8. 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, stanoví další látky, které budou podléhat povolení pro určitá použití. Všechny tyto látky splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B) nebo toxické pro reprodukci (kategorie 1B). Látky jsou používány například jako rozpouštědla, antikorozní činidla a tužidla.
Jedná se o následující látky:

  • formaldehyd, oligomerní reakční produkty s anilinem (technický MDA)
  • kyselina arseničná
  • bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)
  • 1,2-dichlorethan (EDC)
  • 2,2´-dichlor-4,4´-methylendianilin (MOCA)
  • chroman chromitý
  • chroman strontnatý
  • chroman draselno-zinečnatý
  • oktahydroxid-chroman pentazinečnatý

U každé látky v seznamu je uvedeno nejzazší datum podání žádosti o povolení (od února 2016 do července 2017) a dále datum, od kterého je její používání a uvádění na trh zakázáno (datum zániku).

Příloha XIV nařízení REACH obsahuje v současné době již 31 látek.

Přílohy ke stažení

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů