Kontaktní skupina ředitelů (DCG) vydala komuniké a dokumenty

12. listopadu 2014
Kontaktní skupina ředitelů (DCG) vydala komuniké a dokumenty

Kontaktní skupina ředitelů představuje neformální platformu pro výměnu názorů mezi Evropskou komisí, ECHA a průmyslové asociacemi. V čele skupiny je výkonný ředitel Geert Dancet (zveřejněno ECHA 15. 10. 2014).

Cílem DCG je monitorovat celkovou připravenost firem, identifikovat a řešit prioritní otázky týkající se plnění povinností při registraci chemických látek a zajištění bezpečných dodávek látek následným uživatelům.

DCG byla založena v lednu 2010 v rámci příprav první vlny registrace zavedených látek, kdy vznikl dokument Summary Paper, který obsahuje řešení 28 problémů z oblasti průmyslu. Na řešení spolupracovala DCG s příslušnými orgány členských států prostřednictvím poradního orgánu CARACAL a EU/EHP kontrolních orgánů prostřednictvím Fóra pro výměnu informací o prosazování. V případě, že řešíte situaci popsanou v otázkách 10, 15, 20 a 21 ve výše uvedeném dokumentu, je doporučeno kontaktovat agenturu ECHA před předložením dokumentace. V lednu 2014 DCG přijala nové Podmínky pro práci na období do 31. prosince 2018 se zvláštním zaměřením na koordinaci podpory malých a středních podniků (MSP), která se týká registrantů nebo následných uživatelů. DCG nyní zveřejnila komuniké (úřední oznámení) s informacemi o specifických aspektech své práce.

Na svém zasedání 4. června 2014 přijala DCG dva dokumenty:

  • Kontrolní seznam pro výběr dobrého konzultanta
  • Co je třeba zvážit před vstupem do existujícího SIEF.

Na svém zasedání 1. října 2014 přijala DCG dva další dokumenty:

  • Spravedlivé, průhledné a nediskriminační sdílení nákladů v SIEF
  • Doporučení k řádnému řízení v SIEF.

Upozorňujeme zejména na dokument "Kontrolní seznam pro výběr dobrého konzultanta", který byl přeložen do českého jazyka.

Tyto dokumenty jsou již zveřejněny na internetových stránkách agentury ECHA. Jsou zaměřeny na společnosti, které se připravují na konečný termín registrace v roce 2018, především na malé a střední podniky, které se připojují nebo vytvářejí SIEF pro případ společného předložení dokumentace a také na hlavní registranty, kteří musí takové společnosti přijmout.

Dokumenty přijaté 1. října jsou předloženy jako první verze s tím, že uživatelé mají ještě možnost vyjádřit se k nim. Případné komentáře k dokumentům, které DCG očekává na

e--mail: DCG--Secretariat@echa.europa.eu do 31. ledna 2015, mohou být zapracovány do druhé verze dokumentů.

Další informace:

Kontaktní skupina ředitelů -- internetová stránka

Komuniké dokument (en)

Kontrolní seznam pro výběr dobrého konzultanta dokument (cz)

Co je třeba zvážit před vstupem do existujícího SIEF dokument (en)

Systémy sdílení nákladů v SIEF dokument (en)

Správa SIEF dokument (en)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů