Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování

14. listopadu 2014
Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínech do 5. prosince a 12. prosince 2014 (zveřejněno ECHA 29.10.2014).

ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 12. prosince 2014, pro látky:

  • Salicylic acid, CAS 69--72--7. Látka se používá v kosmetice, do čistících prostředků, hnojiv, při výrobě a protektorování pneumatik a nemá harmonizovanou klasifikaci. Společnost Novacyl S.A.S navrhuje klasifikovat látku jako akutně toxickou a poškozující oči.
  • Dichlofluanid (ISO), CAS 1085--98--9. Látka se v EU používá jako biocidní účinná látka k ochraně dřeva, konzervační přísada do nátěrů a do přípravků proti hnilobě. Návrh Spojeného Království požaduje revidovat existující klasifikaci pro senzibilizaci kůže a dále potvrdit klasifikaci pro akutní inhalační toxicitu.

Dále pokračuje veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 5. prosince 2014, pro látky, které ještě nemají harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Jedná se o látky:

  • Azadirachtin; CAS 11141--17--6;
  • Margosa, ext.; CAS 84696--25--3

Obě látky se používají jako biocidní přípravky k hubení hmyzu, roztočů a dalších členovců (insekticidy, akaricidy). Německo předložilo návrh klasifikovat látky jako toxické pro reprodukci, senzibilizující kůži a nebezpečné pro životní prostředí.

  • Terbuthylazine (ISO); CAS 5915--41--3. Látka se v EU používá jako herbicid. Spojené Království předložilo návrh klasifikovat látku jako akutně toxickou, toxickou pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice), karcinogenní a nebezpečnou pro životní prostředí.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do uvedených termínů formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách ECHA, kde jsou k jednotlivým látkám uvedeny další podrobné informace.

Další informace:

Harmonizovaná klasifikace a označování

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů