ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky

Česká asociace odpadového hospodářství připravila v rámci svého odborného a vzdělávacího působení stručnou a přehlednou příručku pro nakládání s odpady, které produkují živnostníci.

27. listopadu 2014
ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky

Na dvou stranách v moderní grafické formě informuje ČAOH drobné původce odpadů (podobných komunálním odpadům) o povinnostech a možnostech vyplývajících ze zákona o odpadech. ČAOH poskytuje tuto skládací příručku zdarma.

Podařilo se vysvětlit, že osvěta a možnost volby je vhodnější, než další povinnosti a striktní nastavení

Problematika živnostníků a jejich povinností vyplývající ze zákona o odpadech byla součástí jednání odborných pracovních skupin na Ministerstvu životního prostředí k budoucímu legislativnímu nastavení odpadového hospodářství ČR. Představitelé Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) dlouhodobě prosazovali povinné zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady obce. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) naopak doporučovala zachování dosavadní možnosti volby pro původce odpadů, komu své odpady a za jakých podmínek budou předávat. ,,Pro živnostníky je vždy důležitá možnost volby, a to, aby mohli na základě svého vlastního úsudku vybrat z poskytovaných služeb tu pro ně nejvhodnější a tu, která pro ně znamená akceptovatelnou cenu," říká Petr Havelka, ředitel ČAOH. V rámci odborných jednání na MŽP nakonec výraznou většinou zvítězil názor, že je třeba živnostníkům zachovat možnost volby dodavatele služeb odpadového hospodářství. Živnostníci tak budou moci, tak jako doposud, volit mezi zajištěním odpadového hospodářství přes odpadové firmy, kterých je na trhu široké množství a poskytují spektrum různých služeb, nebo budou moci využít systém obce s jednotnými definovanými podmínkami.

ČAOH se zároveň s SMO ČR dohodla, že v rámci svého vzdělávacího působení a osvěty, připraví stručnou příručku pro živnostníky, která přehledně shrne základní povinnosti a možnosti, které živnostníci při zajištění nakládání s odpady mají.

Co příručka obsahuje

Mimo soupis základních povinností původců odpadů a možných způsobů nakládání se vznikajícími odpady (smlouva s firmou, smlouva s obcí), shrnuje brožura také kontrolní kompetence a možné sankce vyplývající z porušení povinností stanovených zákonem o odpadech. Dále uvádí v tabulkovém přehledu seznam vybraných druhů odpadů ze skupiny komunálních odpadů z přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., včetně katalogových čísel, jež mohou nejčastěji při živnostenské činnosti vznikat.

,,Materiál ČAOH není vyčerpávající návod, jak s odpady nakládat. Příručka ale v přehledné formě shrnuje základní povinnosti živnostníků při nakládání s odpady podobnými komunálním odpadům. Je třeba, aby živnostníci věděli, že jim odpady vznikají a že mají několik možností, jak zajistit splnění svých zákonných povinností," doplňuje Petr Havelka z ČAOH.

Příručka zároveň upozorňuje, že živnostníci, kterým vznikají i jiné odpady, než odpady ze skupiny 20, musí nakládání s nimi řešit přes odpadové firmy (oprávněné osoby), neboť obecní systémy k tomu dle § 17 zákona o odpadech nejsou způsobilé.

Obsah příručky byl projednán rovněž s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, která její vyhotovení velmi přivítala.


Příručku bude ČAOH poskytovat zdarma, jako osvětový materiál k dodržování povinností původců odpadů. Příručka je připravena jako skládací dvojstrana A4, kdy grafické vyhotovení ji umožňuje přeložit na třetiny a listovat v ní.

Příručka ve formátu pdf je zdarma ke stažení zde: prirucka-Caoh-pro-zivnostniky---final.pdf [ 176.38 kB ]


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů