Co je to metamorfóza v geologii?

7. prosinece 2014
Co je to metamorfóza v geologii?

METAMORFÓZA

je poměrně složitý proces, při kterém dochází k přizpůsobování již existujících hornin novým fyzikálně k přizpůsobování již existujících hornin novým fyzikálně- chemickým podmínkám prostředí, do nichž se postupně dostávají chemickým podmínkám prostředí, do nichž se postupně dostávají vlivem neustále probíhajících geologických procesů. Je však vlivem neustále probíhajících geologických procesů. Je však odlišná od zvětrávání a diageneze. Na rozdíl od těchto procesů, odlišná od zvětrávání a diageneze. Na rozdíl od těchto procesů, probíhá metamorfóza v odlišných fyzikálně probíhá metamorfóza v odlišných fyzikálně-chemických chemických podmínkách, daných nejčastěji vyšší teplotou a tlakem. Od podmínkách, daných nejčastěji vyšší teplotou a tlakem. Od magmatických procesů je odlišná tím, že horninový materiál magmatických procesů je odlišná tím, že horninový materiál zůstává v průběhu metamorfózy v pevném stavu (nevzniká zůstává v průběhu metamorfózy v pevném stavu (nevzniká magma). Při metamorfóze horniny vznikají nové, metamorfní magma). Při metamorfóze horniny vznikají nové, metamorfní minerály. Tento proces se nazývá minerály. Tento proces se nazývá blastéza. Více čtěte na: www.scrigroup.com

ZDROJ:http://www.scrigroup.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů