Neděle, 14. dubna 2024

Upozornění pro příjemce podpory, kteří podali ŽoP v režimu modifikované ex-ante platby do 30. 11. 2014

Upozornění pro příjemce podpory, kteří podali ŽoP v režimu modifikované ex-ante platby do 30. 11. 2014

Dne 30. 11. 2014 skončil příjem žádostí o platbu (ŽoP) zahrnujících neuhrazené či částečně uhrazené faktury (tzv. modifikované ex-ante ŽoP). V případě tohoto typu platby je povinná lhůta pro zadání bankovních výpisů (BV) a jejich doručení na SFŽP v listinné podobě 10 pracovních dnů. SFŽP ČR vyšel vstříc příjemcům podpory a pro tento typ plateb stanovil závazný termín podání ŽoP až na 30. 11. 2014, přičemž však musí být splněny další termíny dané Řídicím orgánem a Ministerstvem financí ČR.


V souladu s informací zveřejněnou na stránkách OPŽP dne 23. 10. 2014 připomínáme proto znovu příjemcům modifikovaných ex-ante plateb povinnost zkrátit lhůtu 10 pracovních dnů na minimum.

Příjemce je povinen po obdržení platby obratem uhradit faktury v plné výši (včetně vlastních zdrojů) a obratem zadat BV do IS Bene-fill a podepsané a v případě právnických osob i orazítkované BV doručit finančnímu manažerovi akce (možno i prostřednictvím datové schránky).

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů