Informace pro příjemce podpory z OPŽP

15. prosinece 2014
Informace pro příjemce podpory z OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje všechny příjemce podpory z OPŽP, kteří již podali modifikovanou ex-ante Žádost o platbu (tzn., že žádost obsahovala i neuhrazené či částečně uhrazené faktury), aby obratem a v plné výši uhradili faktury zahrnuté do Žádosti o platbu.

Dále Vás žádáme, abyste nejpozději do 16. 12. 2014 zadali bankovní výpisy do IS Bene-fill a poté je podepsané a v případě právnických osob i opatřené razítkem zaslali e-mailem a následně také v listinné podobě svému finančnímu manažerovi.

Se všemi svými dotazy ohledně bankovních výpisů se obracejte na příslušného finančního manažera.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů