Pondělí, 22. července 2024

Zvlášť nebezpečné závadné látky

Zvlášť nebezpečné závadné látky

Klasifikace uhlovodíků C10-C40 a vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do veřejné kanalizace.

Otázka

Patří uhlovodíky C10-C40 mezi zvláště nebezpečné závadné látky
a je k vypouštění odpadních vod s obsahem těchto látek do veřejné kanalizace třeba povolení podle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů?

Odpověď

Podle přílohy č. 1 vodního zákona jsou jednotlivé zvlášť nebezpečné závadné látky uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5 (nařízení vlády č. 61/2003 Sb.), ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.

De jure tedy není rozdíl mezi persistentními a nepersistentními minerálními uhlovodíky, všechny jsou nebezpečnými látkami. K vypouštění odpadních vod s obsahem těchto látek do veřejné kanalizace tedy není třeba povolení podle § 16 vodního zákona.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů