Čtvrtek, 25. července 2024

Tisíce velkých firem budou mít za povinnost provádět energetický audit.

Ukládá jim to chystaná novela zákona o hospodaření energií...

Tisíce velkých firem budou mít za povinnost provádět energetický audit.

Přes dva tisíce velkých firem v Česku bude muset od prosince roku 2015 zpracovávat každé čtyři roky energetický audit. ,,Novou povinnost jim má ukládat novela zákona o hospodaření energií, kterou aktuálně projednávají poslanci. Smyslem novely je ukázat podnikatelům možnosti pro energeticky úsporná řešení, která povedou nejen ke snížení výdajů vynakládaných za energie, ale budou rovněž šetrná k životnímu prostředí. V návrhu se však počítá i s alternativou - místo pravidelných energetických auditů mohou firmy zavést do praxe příslušné normy ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií nebo ISO 14001 - Systém environmentálního řízení," říká Jakub Kejval, generální ředitel certifikační společnosti Bureau Veritas.

Odhalené energetické díry zlepší konkurenceschopnost firem

,,Energetický audit vyžadovaný chystanou legislativou informuje podniky o výsledku hospodaření a nabízí omezené množství možností, jak dosáhnout energetických úspor. Oproti tomu firmy, které zavedou systém hospodaření s energií podle norem ISO 50001 (resp. ISO 14001), podchytí problematiku komplexněji. Z provedených analýz získají přehled o největších energetických dírách a dostanou i doporučení, jak situaci zlepšit. V případě zásadních neshod s normou budou muset problém odstranit v konkrétní lhůtě, aby úspěšně prošly certifikací. Je to proces permanentního zdokonalování, nejde jen o jednorázový audit. Díky systematickému zlepšování energetické efektivity a spotřeby budou firmy odměněny nejen zajímavějšími hospodářskými výsledky a vyšší konkurenceschopností, ale i dobrým jménem firmy," říká Jakub Kejval z Bureau Veritas.

Česko má dvakrát vyšší energetickou náročnost, než je evropský průměr

Dle analýz Úřadu vlády z konce roku 2014 je energetická náročnost České republiky, v porovnání s evropským průměrem, více než dvakrát vyšší. ,,Podle našich zkušeností se ročně může ztratit až 8 % a bez regulace a kontrolních systémů až 12 % již dosažených úspor v důsledku chybějícího pravidelného monitoringu a údržby. Musíme se snažit zlepšit nevýhodnou pozici České republiky a někdy i technologickou zaostalost. Nikdy se nám nepodaří dohnat evropské standardy a být konkurenceschopnými, pokud se nezaměříme na vyšší efektivitu i v energetice. Jako světový specialista v oblasti řízení energií proto podporujeme zavádění dalších kroků spojených se zvyšováním energetické účinnosti naší země," říká generální ředitel Schneider Electric Jaroslav Žlábek.

Zákon se vztahuje na firmy s více jak 250 zaměstnanci

Povinnost zpracovávat energetický audit se má vztahovat pouze na velké podniky, a to i na ty, které nepůsobí v energetickém průmyslu. ,,Půjde o firmy, které mají více jak 250 zaměstnanců a jejich aktiva, potažmo majetek, přesahují korunový ekvivalent částky 43 milionů euro nebo mají obrat vyšší než 50 milionů euro. Pokud tedy dojde ke schválení uvedeného ustanovení, předpokládá se, že se povinnost bude vztahovat přibližně na 2 150 podniků," uzavírá Jakub Kejval, generální ředitel Bureau Veritas.

http://www.bureauveritas.cz/

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 64 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:

Certifikace systémů managementu:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.

Certifikace produktů:
FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)

Verifikace:
GHG

Inspekce:
ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

Kontakt:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů