Neděle, 14. července 2024

Paliva z odpadů - velká šance pro klima i zaměstnanost

Jen u nás mohou přinést až 10 000 nových pracovních míst...

Paliva z odpadů - velká šance pro klima i zaměstnanost

Podle dnes zveřejněné studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu (International Council of Clean Transportation - ICCT [1] by v ČR mohlo vzniknout využíváním komunálních odpadů i z odpadů ze zemědělství, lesnictví a průmyslu pro výrobu motorových biopaliv tři tisíce stálých a sedm tisíc dočasných pracovních míst. V celé Evropě by do roku 2030 vzniklo tři sta tisíc pracovních míst [2].

Podle studie by se pracovní místa v ČR mohla vytvořit v následujících oblastech:
o 7 000 dočasných pracovních míst pro výstavbu třinácti biorafinérií,
o 600 stálých pracovních míst potřebných k jejich provozu,
o 2 400 stálých pracovních míst pro sběr odpadního materiálu.

Využití dosud opomíjeného potenciálu odpadů pro pohonné hmoty by rovněž podstatně snížilo závislost na fosilních palivech i skleníkové emise.

ICCT zjistila, že pokud by byl pro výrobu motorových biopaliv využit potenciál komunálních odpadů a odpadů ze zemědělství, lesnictví a průmyslu v celé Evropě, bylo by možné jejich postupným nárůstem nahradit do roku 2030 úhrnem až 37 miliónů tun ropy. Motorová biopaliva by v roce 2030 pokryla až 16 % evropské spotřeby pohonných hmot v silniční dopravě. To by podle autorů studie vedlo k dalšímu snížení ceny ropy.

Chris Malins, vedoucí analytického týmu nové studie ICCT, řekl:

"I když vezmeme v úvahu možné nepřímé emise, alternativní paliva z odpadů a zbytků nabízejí skutečné a výrazné úspory emisí uhlíku. Zdroje jsou k dispozici a technologie existují - nyní je na Evropě, aby stanovila politický cíl, který umožní rychlé investice."

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

"Zpracování vytříděných komunálních a jiných odpadů na čisté nízkoemisní pohonné hmoty může přinést jen v ČR tisíce pracovních míst a snížení naší závislosti na dovozu ropy, obdobně jako zvýšení míry recyklace. Prvním krokem k progresivním investicím do těchto nových technologií však musí být politické rozhodnutí.
"

Markéta Šugárková, koordinátorka Dopravní federace, řekla:

"Využití odpadů pro výrobu paliv představuje nepochybně velký potenciál. Zejména je to ale důležitý posun v chápání výroby biopaliv. Používáním odpadu například z živočišné výroby se můžeme vyhnout negativním dopadům spojeným s používáním sporných biopaliv první generace a posunout se rychleji k biopalivům vyráběným skutečně udržitelným způsobem."

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů